Lasek Mogilski (17.11.13)

 

Lasek Mogilski to obiekt przyrodniczy na terenie Nowej Huty, położony niedaleko Wisły, nieopodal ujścia rzeki Dłubni.

Obok Lasku Łęgowskiego jest to jeden z dwóch obszarów leśnych na terenie Nowej Huty.

Lasek Mogilski zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Longina Podbipięty, pomiędzy ulicą Klasztorną, a ulicą Zakarnie.

Zajmuje powierzchnię 24 ha, jego kształt zbliżony jest do trójkąta.

Stanowi szczątki dawnej podmokłej puszczy, która w piastowskich czasach obejmowała znaczne obszary Polski.

W średniowieczu teren ten stanowił rodową posiadłość biskupa Iwo Odrowąża, który w Mogile założył klasztor, określany wtedy mianem tzw. "Ziemi św. Wacława".

Od XIII w. Lasek Mogilski przeszedł w posiadanie klasztoru w Koprzywnicy, a w 1939 r. odkupiony został przez pobliski klasztor Ojców Cystersów w Mogile.

W latach 70. XX w. teren został zagospodarowany, powstały między innymi asfaltowe alejki.

W Lasku Mogilskim znajduje się drewniana Kapliczka Matki Boskiej Częstochowskiej, która powstała jako wotum za uratowanie Krakowa od zniszczeń w czasie ofensywy radzieckiej w styczniu 1945 r.

Na wygląd lasu istotny wpływ miała przepływająca nieopodal Wisła.

Nanoszony podczas powodzi materiał był osadzany na rozległych terenach.

Działo się tak do momentu, gdy na początku XX w. wybudowano wały przeciwpowodziowe.

Wtedy tereny obu lasków zostały odcięte od Wisły, a ukształtowana przez kilka wieków warstwowa budowa podłoża została niezmieniona i zachowana do dzisiejszego dnia.

Podłoże terenu to luźny piasek, powyżej warstwa piasków z domieszką pyłów, kolejną warstwę stanowią iły pylaste i gliny pylaste.

Lasek Mogilski to przykład unikalnego i rzadko w dzisiejszych czasach spotykanego zbioru dawnych nadwiślańskich lasów łęgowych.

Spotkać tu można dęby szypułkowe, wiązy szypułkowe i pospolite oraz jesiony.

Ogólny wiek drzewostanu wynosi ponad 150 lat.

Poniżej drzew znajduje się gęsta warstwa krzewów i drzewek takich jak bez czarny, czeremcha, jesion czy wiąz.

Występują tu również ziarnopłon wiosenny oraz złoć żółta, a także podagrycznik, niecierpek pospolity, kuklik pospolity, bodziszek cuchnący i pokrzywa zwyczajna.

Obydwa laski, Łęgowski i Mogilski, to pozostałość dawnych terenów należących do Ojców Cystersów.

Tereny te ciągnęły się od Dąbia, przez Łęg, dzisiejsze os. Lesisko, aż po rzekę Dłubnię.

W planach jest stworzenie zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Park Starorzecza Wisły w Nowej Hucie" przylegającego bezpośrednio do Łąk Nowohuckich, który ma obejmować między innymi dzisiejszy teren Lasku Łęgowskiego.

Lasek Mogilski wraz z Łąkami Nowohuckimi i korytarzem rzeki Dłubni zasilają różnorodność gatunkową Krakowa.

Uwaga: Zdjęcia przedstawiają Lasek Mogilski w dwóch fazach: pierwsza (od zdjęcia nr. 001 do zdjęcia nr. 073) to Lasek Mogilski w czasie całkowitego zachmurzenia i mgły, druga (od zdjęcia nr. 074 do zdjęcia nr. 126) to Lasek Mogilski w czasie rozpogodzenia ale i zapadającego już mroku i powstawaniu mgły.

Zdjęcia te to symbol mojego osobistego wydarzenia (pierwsza część zdjęć i druga część zdjęć = przed i po wydarzeniu); bez względu na to jak się dalej potoczy, pozostanie niezapomniane.

Zdjęcia zostały zrobione tego samego dnia, w około 2 godzinnym odstępie czasu.

Zdjęcia z dnia 17 listopada 2013 r.

Foto: Adam Kurelewicz

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl