Forty zabytkami

 

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski chce wpisać do rejestru zabytków kolejne zarządzane przez gminę forty dawnej Twierdzy Kraków.

Prezydent wystąpił do małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o wpisanie do rejestru 6 fortów: Batowice, Dłubnia, Krępak, Mistrzejowice, Mogiła, Sudół.

Wpisanie fortów do rejestru zapewni obiektom pełną ochronę konserwatorską.

Prowadzone w nich prace adaptacyjne będą wymagać zgody konserwatora.

Ponadto pozwoli to podjąć starania o gminne i krajowe fundusze na renowację obiektów: status zabytku jest tutaj niezbędny.

Z inicjatywy prezydenta Krakowa powstał również program ochrony i rewitalizacji zarządzanych przez gminę obiektów dawnej Twierdzy Kraków.

Program wspólnie opracowało miasto i Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego ''Janus''.

Dokument zinwentaryzował stan zagospodarowania, własnościowy i prawny obiektów Twierdzy Kraków.

Za priorytetowe uznano przede wszystkim: objęcie ich ochroną wraz z otaczającym krajobrazem warownym i zielenią, rewitalizację w kierunku funkcji muzealnych, kulturalnych, oświatowych rekreacyjno - turystycznych.

Jednocześnie zaznaczono, że wszelkie funkcje i wykorzystanie obiektów Twierdzy nie mogą ograniczyć ich powszechnej dostępności.

Koncepcja zakłada, aby należące do miasta obiekty Twierdzy Kraków stanowiły nierozdzielny zespół historyczno - krajobrazowy jednolicie zarządzany, objęty ochroną prawną, ogólnie udostępniony i połączony pieszo - rowerową trasą turystyczną.

Zakłada także ścisłą współpracę samorządu i podmiotów obywatelskich posiadających fachową wiedzę, doświadczenie i zasoby, a ponadto m. in.: przygotowanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dla schronów amunicyjnych i fortyfikacji ziemnych, ustanowienie parków kulturowych obejmujących tereny dawnej Twierdzy Kraków.

Twierdza Kraków jest jedną z największych i najlepiej zachowanych twierdz pierścieniowych powstałych w Europie w XIX w.

Do dziś przetrwało w różnym stanie 45 fortów (12 należy do gminy, 8 do Skarbu Państwa) oraz około stu innych obiektów infrastruktury (zespoły koszarowe, schrony amunicyjne, magazyny, elementy fortyfikacji ziemnych, lotnisko).

Twierdza stanowi dobrze zachowany zintegrowany system obronny, osadzony w oryginalnym krajobrazie warownym wykorzystującym naturalną zieleń.

Dotychczas 15 obiektów Twierdzy zostało wpisanych do rejestru zabytków.

Tekst: Biuro Prasowe, Kancelaria Prezydenta
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 23 lutego 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl