Rondo z kamieniami milowymi

 

Projekt przebudowy ronda Mogilskiego zakłada również odkrycie i wyeksponowanie fragmentów Fortu Mogilskiego.

Jeden z nich znajduje się na wysokości wylotu al. Beliny - Prażmowskiego, a drugi w sąsiedztwie hotelu ''Chopin''.

- Mury Fortu od strony al. Beliny - Prażmowskiego są odkryte w około 40 procentach.

Za kilka tygodni jego pozostałości będzie można zobaczyć w całej okazałości.

Wtedy władze konserwatorskie, które przez cały czas nadzorują prace, podejmą decyzję co do ostatecznych rozwiązań związanych z odpowiednim wyeksponowaniem zabytkowego obiektu.

Część Fortu przy hotelu ''Chopin'' znajduje się pod tymczasowym torowiskiem.

Po jego likwidacji, pod koniec września, mury Fortu zostaną odkryte - informuje Krzysztof Dębowski z Agencji Rozwoju Miasta, kierownik projektu ''Krakowski Szybki Tramwaj''.

Tekst: (TYM)
Źródło: (fragment) ''Dziennik Polski'' z dnia 25 marca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl