Muzeum w Forcie

 

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta zapoznała się wczoraj z pomysłem radnej Grażyny Fijałkowskiej, która chce, by w Forcie Prokocim, znajdującym się w pobliżu budynków Akademii Medycznej przy ul. Medycznej, powstała filia Muzeum Przyrodniczego.

Chęć zorganizowania w nim filii Muzeum Przyrodniczego wyraził prof. Wiesław Krzemiński, kierujący muzeum.

Muzeum Przyrodnicze jest to jednostka Polskiej Akademii Nauk, mieści się w budynku przy ul. św. Sebastiana.

Jest to największe tego typu muzeum w Polsce.

Prof. Krzemiński uważa, że Fort w Prokocimiu jest idealny do adaptacji dla potrzeb muzeum przyrodniczego i realizacji dużej ekspozycji.

Marzy o prezentacji szczątków mamutów z największego cmentarzyska mamutów na świecie, które znajduje się przy ul. Spadzistej - można byłoby do tego wykorzystać fosę.

- W samym budynku można zrobić ''ptasi raj'', który byłby atrakcją dla dzieci.

Można byłoby zrobić papilioramę, czyli pomieszczenia z motylami, ptakami, do którego mogą wchodzić zwiedzający.

Wiesław Krzemiński poinformował, że chciałby zdobyć pieniądze na remont Fortu i stworzenia muzeum z funduszy unijnych.

Obecnie w budżecie miasta jest 100 tys. zł na przygotowanie koncepcji zagospodarowania Fortu.

Część pieniędzy trzeba będzie wydać na inwentaryzację form ziemnych obiektu (jest już wykonana inwentaryzacja budynków).

Przedstawiciel Zarządu Budynków Komunalnych, który zarządza Fortem, poinformował, że w miarę możliwości podejmowane są działania zabezpieczające obiekt przed dalszą degradacją.

Podkreślił, że dojazd do Fortu jest dobry, są miejsca parkingowe, powierzchnia użytkowa to 2,5 tys. metrów kwadratowych, a cała działka to 4,5 hektara.

Jerzy Zbiegień, miejski konserwator zabytków, uważa, że pomysł jest dużą szansą dla obiektu i jego otoczenia.

Halina Rojkowska z Oddziału Ochrony Zabytków przypomniała, że gmina chce znależć takich użytkowników fortów, którzy nie ''rozbiliby'' całości pierścienia.

W każdym forcie powinna być też mała ekspozycja dotycząca historii obiektu.

Komisja przyjęła wniosek do prezydenta, popierający tę inicjatywę.

Radni chcą, by prezydent podjął działania, mające na celu ulokowanie Muzeum Przyrodniczego w Forcie Prokocim.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 13 kwietnia 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl