Autentyczne mury zamiast atrapy

 

Zgodnie z planem przebiegają prace związane z przebudową ronda Mogilskiego.

Pierwsze samochody mają przejechać przez nie w połowie czerwca.

Na placu budowy odsłonięto już w całości fragmenty Fortu Mogilskiego, znajdujące się na wysokości wylotu al. Belimy - Prażmowskiego.

- Pierwotnie planowano, że - w związku z przebudową ronda - ziemia w tym miejscu zostanie wybrana do dolnego poziomu, a fragmenty Fortu Mogilskiego odtworzy się w formie atrapy.

Okazało się jednak, że nie trzeba tego robić, ponieważ pozostałości budowli są w dobrym stanie.

Należy je jedynie poddać konserwacji.

W zaistaniałej sytuacji częściowej zmianie musi ulec również projekt przebudowy ronda.

Istnieje też możliwość rekonstrukcji całego fragmentu Fortu, tak aby można było zagospodarować pomieszczenia w nim.

Na razie takie rozwiązanie nie jest jednak brane pod uwagę - mówi Jan Janczykowski, małopolski wojewódzki konserwator zabytków.

Przypomnijmy, że ze względu na prace budowlane od połowy pażdziernika ubiegłego roku rondo Mogilskie jest całkowicie wyłączone z ruchu.

Niedługo przez rondo mają jednak przejechać pierwsze samochody.

W kontrakcie zapisano 3 kamienie milowe inwestycji.

Pierwszym z nich ma być uruchomienie 16 czerwca br. komunikacji drogowej na odcinku od ul. Mogilskiej do ul. Lubomirskiego.

Będzie też możliwy wjazd i wyjazd z al. Belimy - Prażmowskiego.

Następnym ważnym etapem będzie rozszerzenie ruchu samochodowego (16 lipca br.) o odcinek od ul. Lubomirskiego do al. Powstania Warszawskiego.

Ruch tramwajowy w dwóch kierunkach na odcinku Lubicz - Mogilska ma się rozpocząć 16 września.

To pozwoli na zamknięcie torowiska objazdowego, przebiegającego od al. Powstania Warszawskiego do ul. Mogilskiej i na odkrycie pozostałości Fortu znajdujących się w sąsiedztwie hotelu ''Chopin''.

Wtedy też będzie można rozpocząć prace związane z przebudową torowiska na odcinku od al. Powstania Warszawskiego do ronda Grzegórzeckiego.

- Nie ma zgrożenia, aby nie został dotrzymany zapisany w kontrakcie termin, dotyczący zakończenia pierwszego kamienia milowego inwestycji - informuje Bartłomiej Cieciak, dyrektor zarządzający Agencją Rozwoju Miasta, która w imieniu miasta odpowiada za przebudowę ronda Mogilskiego.

INFO: Przebudowa ronda Mogilskiego jest częścią inwestycji ''Krakowski szybki tramwaj od ronda Grzegórzeckiego do pętli Kamienna''.

Zgodnie z jej założeniem w roku 2008 krakowianie mają podróżować nową trasą szybkiego tramwaju wiodącą od przebudowanego ronda Grzegórzeckiego przez zmodernizowaną al. Powstania Warszawskiego, rondo Mogilskie, tunel pod stacją PKP, a póżniej nowym torowiskiem do pętli przy ul. Kamiennej oraz osiedla Krowodrza Górka.

W przypadku samego ronda Mogilskiego projekt zakłada powstanie dwupoziomowej komunikacji.

Ruch tramwajowy będzie prowadzony na poziomie - 4,5 m.

Na środku ronda zlokalizowane zostaną przystanki.

Tramwaje będą tam dojeżdżać tunelem od strony ul. Lubomirskiego oraz zjeżdżać w dół rampami od strony ulic: Lubicz, Powstania Warszawskiego i Mogilskiej.

Natomiast ruch samochodowy będzie się odbywał na poziomie około + 1 m.

Dzięki nowym rozwiązaniom przejazd w każdym z kierunków będzie bezkolizyjny.

Dla pieszych udostępnionych zostanie 5 przejść podziemnych, do których będzie można się dostać windami, schodami ruchomymi oraz schodami tradycyjnymi.

Na rondzie znajdzie się również miejsce dla ścieżek rowerowych.

Koszt inwestycji ''Krakowski szybki tramwaj od ronda Grzegórzeckiego do pętli Kamienna'', współfinansowanej przez europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, oszacowano na około 258 mln zł brutto.

Głównym wykonawcą prac jest konsorcjum Budimex - Dromex - Pebeka Lubin SA.

Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na 16 czerwca 2008 r.

Tekst: (TYM)
Foto: Piotr Kędzierski
Źródło: (fragment) ''Dziennik Polski'' z dnia 30 kwietnia 2007 r.


 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl