Projekt Muzeum AK gotowy

 

Jeszcze w maju Muzeum Armii Krajowej powinno uzyskać decyzję lokalizacyjną dla modernizacji swojej siedziby przy ul. Wita Stwosza.

Wczoraj zaprezentowano projekt budowlany, według którego ma zostać zmodernizowany poaustriacki budynek koszarowy.

Projekt zakłada, że zachowany zostanie historyczny wygląd obiektu.

Nowością będzie zadaszenie podwórza (szklanym dachem), zaadaptowanie piwnic na potrzeby ekspozycji, stworzenie dużej sali konferencyjnej, powiększenie powierzchni poddaszy, które zostaną przeznaczone na funkcje biurowe.

Przebudowa siedziby finansowana będzie ze środków unijnych (koszt to ok. 35 mln zł).

Problemem, który trzeba będzie rozwiązać w przyszłości, jest otoczenie obiektu.

Projekt konkursowy zakładał, że obok budynku powstanie park pamięci, a w przyszłości na potrzeby muzealne zostaną zaadaptowane sąsiednie budynki.

Teren wokół dostał się jednak w ręce prywatne i obecnie trwają negocjacje co do wymiany terenów.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 11 maja 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl