Fort promujący naukę

 

Centrum Historii Naturalnej Fort Prokocim - to jedna z propozycji nazwy dla placówki, którą planuje się uruchomić w Krakowie.

Zaadaptowanie Fortu Prokocim na filię Muzeum Przyrodniczego to pomysł radnej Grażyny Fijałkowskiej.

Fort znajdujący się w pobliżu budynków Akademii Medycznej przy ul. Medycznej jest własnością miasta, a muzeum jednostką Polskiej Akademii Nauk.

Wczoraj odbyło się spotkanie z udziałem zainteresowanych stron dotyczące możliwości realizacji przedsięwzięcia.

Wizja jest taka, aby ekspozycja obejmowała m. in. prezentację szczątków mamutów z największego cmentarzyska mamutów na świecie, które znajduje się przy ul. Spadzistej (można do tego celu wykorzystać fosę Fortu).

Kolejnym pomysłem jest oranżeria (w środku budynku), w której znalazłyby się kolekcje ptaków oraz owadów z całego świata.

- Na realizację koncepcji potrzeba około 20 mln zł (padały też wyższe kwoty, m. in. około 50 mln zł - przyp. TYM).

Około 70 procent tej kwoty może pochodzić z dofinansowania ze środków europejskich, które można pozyskać na odnowę zabytkowego Fortu.

Sam obiekt może być wkładem własnym w inwestycję - przekonywał prof. Wiesław Krzemiński, dyrektor Muzeum Przyrodniczego.

- Idea stworzenia nowej placówki ekspozycyjno - edukacyjnej związanej z przyrodą jest bardzo trafna.

Takie centrum byłoby znakomitą promocją nauki.

W realizacji inwestycji musi brać udział miasto.

Ze strony PAN przedsięwzięcie może liczyć na wsparcie naukowe i merytoryczne.

Potrzebne są jednak jeszcze środki.

Skoro jest możliwość dofinansowania z Unii Europejskiej, to aplikowanie o nie należy do władz samorządowych - mówił Andrzej Legocki, przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN.

- Częściowo dofinansowanie mogłoby pochodzić ze środków PAN przeznaczonych na upowszechnianie i promocję nauki - wskazał prof. Krzemiński.

Prof. Legocki przyznał, że jest taka możliwość.

Zaznaczył jednak, że projektów czekających na dofinansowanie jest bardzo wiele.

Prof. Krzemiński poinformował, że pomysł na wykorzystanie Fortu spotkał się z aprobatą władz miasta.

Obecnie w budżecie miasta jest 100 tys. zł na inwentaryzację i przygotowanie koncepcji zagospodarowania Fortu, którego powierzchnia użytkowa wynosi 2,5 tys. m kw.

Do tego można byłoby wykorzystać okoliczny teren o powierzchni około 4 ha.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 6 lipca 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl