Ocalić stare lotnisko

 

Radni Dzielnicy III Prądnik Czerwony chcą, aby stara część lotniska w Rakowicach - Czyżynach została wpisana do rejestru zabytków.

Złożyli w tej sprawie wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wniosek dotyczy starej części lotniska, najbardziej wysuniętej na zachód.

Nie ma tam pasa startowego, tylko budynki koszarowe, które są pozostałościami po jednym z pierwszych w Europie lotnisk - w Rakowicach.

- Niedługo te obiekty mają zostać zdemilitaryzowane.

Trafią prawdopodobnie do Agencji Mienia Wojskowego, która będzie mogła je sprzedać.

Nie chcemy, aby na ich miejscu powstały nowe bloki - mówi Dominik Jaśkowiec, przewodniczący Dzielnicy III.

''To jeden z najlepiej zachowanych w Europie zespołów lotniskowo - garnizonowych, posiadający niezwykłą wartość pierwszego lotniska niepodległej Rzeczypospolitej''' - czytamy we wniosku, który podpisała Rada Dzielnicy III, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji oraz Instytut Architektury Krajobrazu, Zakład Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich Politechniki Krakowskiej.

Pierwotnie, w latach 80. XIX wieku, powstały tu koszary austriackie dla kawalerii.

Stacjonował w nich dywizjon 3. Galicyjskiego Pułku Ułanów arcyksięcia Karola, a w okresie II Rzeczypospolitej - słynny 8. Pułk Ułanów im. ks. Józefa Poniatowskiego.

Budowa koszar zakończyła się w roku 1892.

Z tego okresu zachowało się 12 budynków, w tym wszystkie mieszkalne, stajnia, ujeżdżalnie.

Pod koniec lat 90. XIX wieku koszary zaczęto przekształcać w lotnisko.

Na początku było to miejsce stacjonowania balonów na uwięzi.

Potem powstał hangar drewniano - ceglany, a na przełomie 1915 - 1916 dwa duże hangary stalowo - drewniane.

W latach 1916 - 1917 zbudowano lotnicze koszary.

Do dzisiaj z lotniska pozostały: hangar stalowo - drewniany, kancelaria, budynki oficerskie i specyficzna kompozycja ogrodowa, nawiązująca do wzorca ''Ogrodu dla lotników'' Paula Vera.

Autorzy wniosku do wojewódzkiego konserwatora zabytków podkreślają także wartości kompozycyjne dawnego lotniska: porządek alei koszarowej, zachowane fragmenty pól ćwiczebnych, strefy koszar lotniczych.

Według nich to także rezerwa otwartej przestrzeni zielonej wewnątrz miasta, ze starymi - kilkusetletnimi drzewami.

Tekst: (AM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 1 września 2007 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl