Hotel w dawnym więzieniu

 

Prywatny inwestor zamierza rozbudować Fort Luneta Warszawska i przeznaczyć go na hotel, a w pobliżu postawić bloki mieszkalne.

Zastrzeżenia do koncepcji mają władze konserwatorskie, negatywnie zaopiniowała ją Rada Dzielnicy I Stare Miasto.

- Samej adaptacji Fortu nie jestem przeciwny.

Zaproponowana koncepcja wymaga jednak wielu korekt - informuje Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków, który nie zgadza się na nadbudowę Fortu i wysokość sąsiadujących z nim budynków: - Siedem kondygnacji to za dużo.

Rada Dzielnicy I podjęła uchwałę negatywnie opiniującą propozycję adaptacji Fortu.

Zdaniem radnych nie do zaakceptowania są wszelkie proponowane nadbudowy Fortu (m. in. przeszklona nadbudowa kaponiery) oraz budowa bloków mieszkalno - usługowych od strony ul. Rogatka i al. 29 Listopada.

Uzasadniono, że ''Ich wysokość znacznie przekracza dopuszczoną przez wytyczne konserwatorskie i nieomal w całości przesłania widok na zabytek''.

Fort jest najstarszym zachowanym obiektem Twierdzy Kraków.

Jego budowę rozpoczęto w 1849 r.

W czerwcu 2007 r. został wpisany na listę zabytków.

Zachodnią część Fortu inwestor zamierza udostępnić dla działalności muzealnej.

- Muzeum jest koniecznością.

Na murach pozostały napisy świadczące, że to miejsce martyrologii - zaznacza Jan Janczykowski.

W czasie II wojny światowej w Forcie mieściło się więzienie gestapo, a po wojnie więzienie UB.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 15 marca 2008 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl