Szukają pieniędzy na Twierdzę Kraków

 

Gmina stara się o uzyskanie pieniędzy w ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna na działania związane z Twierdzą Kraków.

Jest szansa na otrzymanie na ten cel ok. 400 tys. zł.

Projekt pod nazwą ''Forte Cultura'' zakłada, że powstaną ekspertyzy, studia i specjalistyczne opracowania, potrzebne do udostępnienia fortów zwiedzającym.

- Chcemy przygotować m. in. program dostępności fortów, będących w zarządzie gminy, tzn. przeanalizować, jakie prace zabezpieczające są konieczne do wykonania, co trzeba zrobić, aby lepiej wyeksponować zabytki - tłumaczy Halina Rojkowska z Oddziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta.

Oprócz tego przygotowana ma być inwentaryzacja zniszczeń oraz wytyczne konserwatorskie dla poszczególnych obiektów.

Być może w przyszłości dokumentacja ta posłuży do przygotowania wniosku do programu operacyjnego o środki na roboty konserwatorskie.

Może być ona także pomocna przy przygotowaniu wniosku o wpis Twierdzy Kraków na listę UNESCO (wymagałoby to współpracy z innymi miastami, wokół których za rządów Habsburgów zbudowano umocnienia).

Fundusze mają posłużyć też do stworzenia jednolitego oznakowania turystycznego (zostaną przygotowane tablice z informacjami o obiektach).

Decyzja, czy gmina otrzyma pieniądze, zapadnie we wrześniu.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 1 kwietnia 2009 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl