Fundacja chce zagospodarować Fort

 

Fundacja ''Polonia Celeberrima'' chce wydzierżawić od miasta Fort nr 48a Mistrzejowice zlokalizowany na os. Piastów.

Wniosek w tej sprawie wpłynął do Zarządu Budynków Komunalnych na początku kwietnia.

Fundacja chce prowadzić w Forcie działalność edukacyjno - kulturalną i stworzyć w przyszłości placówkę kulturalną, która w tej okolicy (gdzie powstaje dużo nowych bloków) jest bardzo potrzebna.

- Szukaliśmy lokalu, w którym moglibyśmy prowadzić naszą działalność.

Do tej pory wynajmowaliśmy salki w różnych miejscach w mieście.

Uznaliśmy, że Fort byłby dobrym miejscem - mówi Małgorzata Haba.

Fundacja będzie starała się o wydzierżawienie Fortu.

- Chcemy tam przede wszystkim posprzątać, wykonać podstawowe zabezpieczenia.

Potem planujemy podjąć poważniejsze prace konserwatorskie.

Małgorzata Haba dodaje, że fundacja liczy na pozyskanie dotacji na prace konserwatorskie i zwolnienie z czynszu dzierżawnego na czas porządkowania obiektu.

Fundacja ''Polonia Celeberrima'' działa od dwóch lat.

Zajmuje się edukacją historyczną, propagowaniem tradycji i historii Polski, prowadzi zajęcia edukacyjne, warsztaty.

Działa na rzecz ochrony zabytków.

Fort położony jest na działce o powierzchni 5,4 ha.

To Fort pancerny, zlokalizowany na północnym froncie Twierdzy na wzgórzu ponad doliną Dłubni.

Obecny jego stan m. in. ze względu na brak użytkownika i otwarcie otworów okiennych jest zły.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 14 kwietnia 2009 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl