Fort Lasówka do wzięcia

 

Gmina podjęła właśnie próbę znalezienia, przynajmniej na 30 lat, dzierżawcy Fortu nr 50a Lasówka, położonego przy ul. Golikówka.

To pierwszy z kilkunastu obiektów Twierdzy Kraków, dla których szukany będzie gospodarz.

Fort Lasówka ma zostać oddany w dzierżawę w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

W sumie do wzięcia jest teren o powierzchni około 3,4 hektara (sam Fort ma 947 m kw.), z ponad stuletnim obiektem wpisanym do rejestru zabytków.

Jeśli znajdzie się chętny - będzie musiał nie tylko poprawić stan (rewitalizacja) całej nieruchomości, ale też m. in. udostępnić do zwiedzania wyznaczone przez służby konserwatorskie fragmenty obiektu (ok. 70 m kw.).

Większość obiektów Twierdzy Kraków jest niezagospodarowana i niedostępna dla zwiedzających; popada w coraz większą ruinę.

Przypomnijmy, że Twierdza Kraków jest jedną z największych wielkich twierdz pierścieniowych, które powstały w XIX w.

Do dziś przetrwało, w różnym stanie, 40 fortów oraz około stu innych obiektów infrastruktury Twierdzy.

Pierwsze obiekty Twierdzy Kraków zaczęły powstawać w Krakowie od momentu, gdy miasto znalazło się w 1848 r. w granicach Cesarstwa Austrii; gdy 12 kwietnia 1850 r. Franciszek Józef powoływał do życia Twierdzę Kraków, trwały już prace przy budowie pierwszego fortu.

Twierdza pełnię świetności osiągnęła w przededniu I wojny światowej jako zespół obiektów militarnych składający się z trzech kompletnych linii fortyfikacji.

Spośród zachowanych do dzisiaj obiektów, tylko część jest użytkowana; pozostałe stoją niezagospodarowane i niedostępne dla zwiedzających.

W Krakowie znajduje się 35 fortów, 4 ostrogi bramne, 15 schronów amunicyjnych, baterie, szańce, kawerny.

Nieużytkowane forty popadały od lat w coraz większą ruinę.

By ratować te zabytki, miasto podejmuje właśnie próbę znalezienia gospodarzy dla kilkunastu obiektów.

Trzy lata temu przyjęto w Krakowie program ochrony i rewitalizacji zespołu historyczno - krajobrazowego Twierdzy Kraków przygotowany przez gminę oraz inicjatywę obywatelską "Otwarta Twierdza" i Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego "Janus".

Sławomir Matus z Zarządu Budynków Komunalnych powiedział nam, że zdecydowano, iż przeprowadzone zostaną przetargi pisemne, nieograniczone, na dzierżawę nieruchomości zabudowanych fortami byłej Twierdzy Kraków, stanowiących własność gminy miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa, a położonych w granicach Krakowa.

"Do wzięcia" będzie w sumie 18 fortów (czasami tylko część, która nie jest obecnie zajęta): Kościuszko (al. Waszyngtona); Sudół (ul. Powstańców); Batowice (ul. Wawelska); Mistrzejowice (os. Piastów); Prokocim (ul. Kostaneckiego); Lasówka (ul. Golikówka); Borek (ul. Forteczna - Borkowska); Łapianka (ul. Forteczna 28); Skotniki (ul. Kozienicka 33); Krępak (ul. Księcia Józefa 132), Mydlniki (ul. Wieniawy Długoszowskiego); Tonie (ul. Pękowicka 9); Dłubnia (ul. Petöfiego); Mogiła (ul. Igołomska); Kosocice (ul. Osterwy 23), Rajsko (ul. Droga Rokadowa), Kostrze (ul. Winnicka 59), bunkier (ul. Łowińskiego).

Przyjęto już stawki czynszu dzierżawnego.

Za jeden metr kwadratowy terenu we wszystkich 18 przypadkach trzeba będzie zapłacić przynajmniej 6 groszy; jeśli chodzi o obiekty, to stawki minimalne wynoszą od 15 groszy ("prowadzenie działalności niezarobkowej") do 1 zł (działalność komercyjna) za metr kw. miesięcznie.

W przetargu istotne więc będzie zaproponowana gminie opłata (im wyższa, tym lepiej), ale bardzo ważny zaproponowany program dzierżawy (pozytywnie zaopiniowany przez służby konserwatorskie), ze źródłami finansowania.

- Kolejnym fortem, dla którego będziemy szukali gospodarza, będą Mistrzejowice - powiedziano nam w ZBK.

FORT LASÓWKA: Zadaniem Fortu, który powstał w 1899 r., była obrona południowego brzegu Wisły.

Jego autorem był Emil Gołogórski.

Obiekt wyróżniał się szeregiem nietypowych rozwiązań, m. in. wypełnieniem fos wodą z Wisły.

W latach 1918 - 19 został zdewastowany.

W okresie międzywojennym pełnił przez pewien czas funkcje magazynowe, podobnie jak w czasie II wojny światowej.

Początek lat 60. XX wieku to początek systematycznej dewastacji Fortu.

W 2001 skradziono pancerne okiennice i oryginalną balustradę strzelecką.

Tekst: (J.ŚW)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 5 sierpnia 2009 r.


 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl