Jaka przyszłość zabytkowej strzelnicy?

 

Wydział Architektury wydał pozwolenie na budowę dotyczące rewitalizacji kompleksu dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi.

Pozwolenie mówi na razie o I etapie inwestycji, ale nie wiadomo czy na tym się skończy.

Stara strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi powstała w latach 80. XIX wieku.

W 1993 roku wpisano ją do rejestru zabytków.

Mimo tego, przez wiele lat, nikt nie zajął się jej odnową i drewniana budowla zaczęła grozić zawaleniem.

Dwa lata temu okazało się, że inwestor, który zaoferował, że odrestauruje zabytkowy obiekt, planuje także na tym terenie budowę centrum handlowego.

Mieszkańcy Woli Justowskiej protestowali przeciwko budowie obiektów handlowych w miejscu przeznaczonym na sport i rekreację.

W ciągu kilku dni na liście protestacyjnej podpisało się 2 tysiące osób.

- To miał być market, który z całą infrastrukturą i parkingami zajmowałby blisko 9 tys. m kw.

Protesty dotyczyły nie tylko dewastacji zabytkowego miejsca, ale także braku rozwiązań komunikacyjnych - przypomina Andrzej Hawranek, przewodniczący Dzielnicy VII (Zwierzyniec).

Po proteście mieszkańców przez dwa lata na temat inwestycji zaległa głucha cisza, mimo że zwierzynieccy radni i miłośnicy Krakowa rozpytywali, co dalej z planowaną budową.

Jak udało się nam ustalić, Wydział Architektury i Urbanistyki UMK w lipcu 2009 roku wydał pozwolenie na budowę dotyczące ''rewitalizacji dawnej strzelnicy z adaptacją na obiekt użytkowy''.

- Jeśli prace mają dotyczyć tylko remontu strzelnicy, to właśnie nam o to chodziło.

Gorzej jeśli się na tym nie skończy.

Będziemy dowiadywać się o kolejne szczegóły - mówi Mikołaj Kornecki z Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Niestety, nie udało nam się wczoraj skontaktować z inwestorem, by wyjaśnić czy zamierza realizować plan budowy sprzed dwóch lat.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy mówi jednak o rozszerzonej wersji, tj. remoncie strzelnicy wraz z podpiwniczeniem oraz budowie nowoprojektowanego budynku handlowo - usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą.

- Pierwszy etap ładnie się nazywa, ale nadal jest tylko pierwszym etapem inwestycji, której efektem miałaby być budowa hipermarketu.

Jako mieszkanka Krakowa i Woli Justowskiej jestem tym pomysłem oburzona - komentuje Janina Żuradzka.

Już wiadomo, że rozmiarów inwestycji nie będzie się dało ograniczyć planem zagospodarowania przestrzennego, bo dla obszaru strzelnicy nie jest na razie przygotowywany żaden plan miejscowy.

Decyzja o pozwoleniu na budowę z lipca 2009 r. została zaskarżona, ale w pażdzierniku wojewoda małopolski umorzył postępowanie odwoławcze.

Strzelnica ma wielką wartość nie tylko kulturową, ale i historyczną.

Tutaj ćwiczyli członkowie Związku Strzeleckiego i legioniści Józefa Piłsudskiego.

W latach 90 teren, uprzednio należący do wojskowego garnizonu, przejęła gmina i wydzierżawiła fundacji, która miała zająć się odnową obiektu.

W 2004 roku obszar został sprzedany prywatnemu inwestorowi.

Tekst: (PP)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 24 grudnia 2009 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl