Koszary kawalerii i stuletnia łażnia za 1,7 miliona złotych

 

Gmina zamierza wystawić na sprzedaż, na licytacji, działkę przy ul. Zawiłej, na której stoi m. in. obiekt dawnych koszar kawalerii.

Cena wyjściowa wynosi około 1,7 miliona złotych.

W magistracie podano, że jest to część zespołu dawnych koszar kawalerii w Kobierzynie, stanowiących pierwotnie część infrastruktury dawnej Twierdzy Kraków, a w latach 1918 - 1939 garnizon 8 Pułku Ułanów Wojska Polskiego.

Są tam trzy, obecnie nieużytkowane, jednokodygnacyjne budynki - dawny obiekt koszar, zbudowanych w 1888 roku, o powierzchni około 600 metrów kwadratowych, a sąsiaduje on z obiektem dawnej łażni, wybudowanej w 1905 roku (ma prawie 100 m kwadratowych).

Jest też budynek dawnego hotelu robotniczego, który powstał około 1950 roku, o powierzchni blisko 470 m kw.

Sama działka ma około 0,4 hektara.

Ta nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków, ale ochronie konserwatorskiej podlega budynek dawnych koszar oraz łażni żołnierskiej.

Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków podał, że oba obiekty muszą zostać zachowane, dopuszczono jedynie wyburzenie budynku z lat 50.

Zaznaczono też, że ''zagospodarowanie nieruchomości nie może być dysharmonijne i konkurencyjne w stosunku do otoczenia'', a nowy właściciel będzie musiał przedstawić służbom konserwatorskim docelowy projekt zagospodarowania z uwzględnieniem funkcji obiektów historycznych i projektowanych.

Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość nie podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na ponad 1,7 miliona złotych.

Jak się jednak okazuje - działka z budynkami do wzięcia nie ma jednak dostępu do drogi publicznej, czyli do ulicy Zawiłej.

Dojazd do obiektów możliwy jest tam tylko po prywatnym terenie.

Wprawdzie z jego właścicielem Zarząd Budynków Komunalnych, jako obecny dysponent budynków, podpisał umowę na korzystanie z działki, jako drogi dojazdowej do budynków, ale umowa ta wygaśnie z chwilą podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości.

Zapewnienie dojazdu do kupionej nieruchomości będzie więc już leżało w gestii nowego właściciela.

Opisy do załączników:
1 - Budynek koszar powstał w 1888 roku

Tekst: (J. ŚW)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 4 marca 2010 r.


 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl