Czy Strzelnica może stać się centrum handlowym?

 

Projekt remontu i przebudowy Strzelnicy na Woli Justowskiej nadal budzi emocje.

Inwestor - firma Bud - Center pod hasłem "rewitalizacji" chce nie tylko odnowić poważnie zniszczony zabytek, ale także zaadaptować go na cele handlowo - usługowe i połączyć z nowym budynkiem o takiej samej funkcji.

W sumie powierzchnia użytkowa wyniesie w przybliżeniu 9 tys. m kw.

- Jestem tutaj, bo kocham to miasto, kocham ten zabytek i jestem dumny, że jestem jego właścicielem.

Po pierwsze nie będzie tutaj hipermarketu i nigdy nie miało go być - zaznaczył inwestor Shabtay Fishman, który gościł na ostatniej sesji Rady Dzielnicy VII (Zwierzyniec).

Jak zapewniał, nowy obiekt będzie miejscem z klimatem, atrakcyjnym dla dzieci i lokalnej społeczności, w którym będzie można organizować niewielkie imprezy kulturalne, np. koncerty.

Zgodnie z umową, jaką podpisał z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, zobowiązał się do współfinansowania przebudowy i rozbudowy ul. Królowej Jadwigi za kwotę 200 tys. zł.

Poinformował także, że ma już prawomocne pozwolenie na budowę i decyzja dotyczy tego samego projektu, który przedstawił 3 lata temu.

Wystąpienie inwestora nie przekonało jednak radnych: - W tym miejscu należało utrzymać funkcję sportowo - rekreacyjną jak było od 123 lat.

Władze miasta tego nie dopilnowały.

Nie wiem także, na co mają wystarczyć 200 tys. zł przekazane na rozwiązania drogowe.

Taki obiekt będzie generował korki - mówi Piotr Chechelski radny ze Zwierzyńca.

Zastrzeżenia do inwestycji mają także urzędnicy państwowi.

Jak informuje Wydział Skarbu Urzędu Miasta Krakowa spółka Bud - Center jest użytkownikiem wieczystym gruntu, który należy do Skarbu Państwa.

Sama Strzelnica jest natomiast własnością inwestora.

Zgodnie z umową o użytkowaniu wieczystym i późniejszymi aneksami, teren Strzelnicy powinien być wykorzystywany na cele działalności sportowej i rekreacyjnej.

Wydział Skarbu Miasta poinformował nas, że wystąpił do Skarbu Państwa o rozwiązanie umowy z powodu możliwości wykorzystania obiektu na inny cel.

Przed krakowskim sądem toczy się postępowanie o unieważnienie umowy.

- Urząd Miasta cierpi na schizofrenię.

Z jednej strony wydział skarbu prowadzi sprawę przeciwko inwestorowi, z drugiej wydział architektury wytrąca mu argumenty wydając pozwolenie na budowę.

A pod tym wszystkim podpisuje się jedna osoba, czyli prezydent Krakowa - mówi przewodniczący dzielnicy Andrzej Hawranek.

Prof. Andrzej Oklejak, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. prawnych, stwierdza, że prawo polskie zakłada taki dualizm, bo z jednej strony prof. Jacek Majchrowski jest starostą, z drugiej pełni funkcję prezydenta miasta.

- W wypadku Strzelnicy inwestor powinien najpierw wystąpić o zmianę celu użytkowania wieczystego, a dopiero potem starać się o pozwolenie na budowę.

Tak się nie stało, dlatego od tego przypadku prezydent Krakowa zobowiązał wydział architektury, by z urzędu sprawdzał zgodność inwestycji z treścią umowy o użytkowaniu wieczystym - dodaje pełnomocnik.

Radny Zwierzyńca Krzysztof Jakubowski komentuje: - To smutne, że prezydent jako specjalista od historii najnowszej, który, jak mało kto, zna unikatową wartość Strzelnicy, drewnianego zabytku sztuki militarnej, nie pamięta o tym przy wydawanych pozwoleniach na budowę.

Jak udało nam się ustalić, w marcu 2009 r. inwestor złożył wniosek o zmianę umowy użytkowania wieczystego.

Jednym z warunków zmiany jest jednak wpłacenie na rzecz Skarbu Państwa 25 procent wartości gruntu naliczanej według nowego celu.

- Spółka nie zaakceptowała jednak wysokości opłaty za zmianę umowy użytkowania wieczystego i kwestionowała wycenę nieruchomości.

Dlatego do chwili obecnej taka zmiana nie nastąpiła - mówi Marta Witkowicz, dyrektor Wydziału Skarbu Miasta.

Wydział Architektury, który 29 lipca 2009 roku wydał pozwolenie na budowę dla Bud - Center, podkreśla, że prawie dwa lata wcześniej, wydał decyzję odmowną dla tej inwestycji.

Jednym z powodów była sprzeczność między rodzajem i charakterem planowanej inwestycji a treścią umowy o użytkowaniu.

Inwestor od tego się odwołał, a wojewoda małopolski uchylił odmowę "architektury".

Opisy do załączników:
1 - Strzelnica garnizonowa przy ul. Królowej Jadwigi powstała w latach 80. XIX wieku.

Tu ćwiczyli przed wymarszem legioniści pod kierunkiem Józefa Piłsudskiego.

Zarówno w okresie międzywojennym, jak i po drugiej wojnie światowej należała do wojska

\

Tekst: (PP)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 13 maja 2010 r.


 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl