W obronie świętego miejsca

 

''Wzywamy o pomoc w uratowaniu najwybitniejszej wartości historycznej, świętego miejsca prawobrzeżnego Krakowa - Wzgórza św. Benedykta na Krzemionkach - prawobrzeżnego Wawelu'' - apeluje Rada Dzielnicy XIII Podgórze, która stanowczo sprzeciwia się planom przebudowy Fortu 31 św. Benedykt oraz wprowadzenia zmian w otaczającym go krajobrazie.

Od kilku dni na krakowskim Podgórzu zawrzało.

Stan napięcia spowodowała informacja, że - na zlecenie Stowarzyszenia Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'' - opracowano projekt adaptacji na cele koncertowo - wystawiennicze Fortu 31 św. Benedykt.

Użytkownikiem zabytkowego obiektu - na mocy umowy z gminą na 25 lat - stowarzyszenie KAIS jest od maja 2000 r.

Koncepcja zakłada m.in. wybudowanie nad istniejącą bryłą Fortu cylindrycznej, metalowo - szklanej konstrukcji, mieszczącej sale: koncertową i konferencyjną.

W pobliskim kamieniołomie przewidziano parkingi oraz windę poruszającą się w wykutej sztolni, wychodzącą tuż przy ścianie Fortu.

Projekt został mocno skrytykowany przez przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji oraz wiele autorytetów.

- Wzgórze św. Benedykta to jedno z najświętszych miejsc.

Mieści się na nim zabytkowy kościółek św. Benedykta, którego zaczątki sięgają X w.

To miejsce jest ściśle związane z początkami chrześcijaństwa w Krakowie.

Uważam więc, że powinno zachować swój historyczny charakter, a wszelkie zmiany powinny zostać ograniczone jedynie do oczyszczenia i zadbania o ten teren.

Przebudowa Fortu byłaby nieporozumieniem.

W takim kształcie, w jakim jest obecnie, można go zaadaptować np. na muzeum wojskowości - przekonuje prof. Aleksander Krawczuk.

- Wzgórze św. Benedykta nie jest - jak mówią inicjatorzy projektu - miejscem magicznym, ale świętym.

W stojącym na nim XIX - wiecznym Forcie nie można nadbudować kopuły w stylu gwiezdnych wojen.

Byłoby to zdewastowaniem tego zabytku - uważa Mikołaj Kornecki,
przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Radni z Podgórza są ostrzejsi w swoich komentarzach.

Na wczorajsze spotkanie, zorganizowane w siedzibie Rady Dzielnicy XIII, poświęcone kontrowersyjnemu projektowi, nie zaprosili oni nikogo ze stowarzyszenia KAIS, twierdząc, że jego przedstawiciel obraził ich w trakcie jednej z audycji radiowych.

- Mamy do czynienia ze współczesnym najazdem Hunów na dobra kultury narodowej - ocenił projekt radny Zbigniew Świeży.

- Na adaptację Fortu nie trzeba - jak twierdzą przedstawiciele instytutu - około 16 mln zł.

Na jego remont wystarczy kwota około 2 mln.

Zabytkowi nic by się jednak nie stało, gdyby w takim stanie, w jakim jest, stał przez kolejnych 20 lat, czekając na mądry pomysł jego wykorzystania.

Lepsze to niż jego zdewastowanie - przekonuje radny Jarosław Żółciak.

Rada Dzielnicy XIII, która ma wiele wątpliwości co do prawidłowości oddania prywatnej instytucji przez miasto 4,6 ha na Wzgórzu św. Benedykta, w ostatnich dniach podjęła uchwałę, w której wnioskuje do władz miasta o przekazanie radzie do zaopiniowania wniosku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla ustalenia zasad podziału geodyzyjnego działki zabudowanej Fortem św. Benedykta.

- Nie może być tak, że we władanie paru osób oddaje się narodowy majątek.

Mamy nadzieję, że prezydent Krakowa nie pozwoli na to, by perła, jaką jest Fort 31 i otaczające go Błonie św. Benedykta, została zdewastowana - mówi Bolesław Markiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy XIII.

Obecny na wczorajszym spotkaniu Stanisław Rachwał, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMK, poinformował, że jest przygotowywany projekt uchwały RMK, by teren obejmujący Wzgórze św. Benedykta przekształcić w park.

Dodał on również, że w najbliższym czasie Komisja Rewizyjna zawnioskuje o utworzenie zespołu kontrolnego ds. zbadania procedur związanych z wydzierżawieniem na 25 lat Wzgórza św. Benedykta.

Realizacja kontrowersyjnego projektu przebudowy Fortu 31 uzależniona jest od jego pozytywnego zaopiniowania przez małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Poinformował on, że rozstrzygającą decyzję podejmie po otrzymaniu ostatecznej wersji projektu.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 27 marca 2004 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl