3 forty Twierdzy Kraków do wzięcia

 

Jeszcze w ubiegłym roku podpisaniem umowy dzierżawy na 30 lat Fortu nr 50a Lasówka przy ul. Golikówka zakończony został pierwszy przetarg na dzierżawę fortów na terenie Krakowa.

Do wzięcia jest jednak więcej takich obiektów, w większości zrujnowanych.

W tym roku gmina podjęła próbę znalezienia gospodarza kolejnych trzech takich miejsc.

Zarząd Budynków Komunalnych dysponuje 20 obiektami pozostałymi po bojowych obiektach dawnej Twierdzy Kraków.

Spośród nich dwa - Fort nr 50 1/2W Kosocice i Fort nr 53 Kostrze oraz dwa ostrogi bramne Fortu nr 2 Kościuszko są w całości wynajęte.

- Ta forma użytkowania, ze względu na brak możliwości nakłonienia najemcy do inwestowania w obiekt, jest traktowana jako zabezpieczenie przed degradacją substancji zabytku lub rozkradaniem, a nie formą jego rewitalizacji.

Jest więc traktowana jako forma przejściowa do chwili znalezienia użytkownika - inwestora do przejęcia obiektu w dzierżawę - podaje Agnieszka Nowak z ZBK.

Dotychczas przekazane zostały w dzierżawę dwa obiekty: Fort nr 44 Tonie (z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Twierdzy Kraków) i Fort nr 50a Lasówka (będzie łączył funkcje turystyczno - rekreacyjno - hotelowe); obie nieruchomości wydzierżawione zostały na 30 lat.

Jeszcze w tym roku Zarząd Budynków Komunalnych planuje przeprowadzenie przetargów na dzierżawę trzech nieruchomości zabudowanych fortami: Fortu nr 50 Prokocim, Fortu nr 48 Batowice oraz Fortu nr 52 Borek.

W przypadku pierwszego obiektu, zgromadzone zostały wszystkie wymagane opinie i jeśli przetarg wypali, podpisanie umowy mogłoby nastąpić pod koniec roku.

Ogłoszenie przetargów na kolejne nieruchomości nastąpić ma, po zgromadzeniu opinii i uzgodnieniach ze służbami konserwatorskimi warunków przyszłego zagospodarowania, we wrześniu.

Agnieszka Nowak dodaje, że oprócz poszukiwania "zewnętrznych użytkowników" do zagospodarowania nieruchomości fortecznych gmina działa w trzech fortach lub ich częściach.

Fort nr 52a Łapianka został przeznaczony na Muzeum Ruchu Harcerskiego i w ramach tego projektu w obrębie bloku koszarowo - bojowego oraz nowo powstałych obiektów dodatkowych powstanie muzeum z ewentualnym zapleczem do organizowania zlotów lub obozów.

Zadanie obejmuje również usunięcie pozostałości po funkcjonującym do 2004 zakładzie przetwórstwa owocowego.

Kolejnym jest zadanie kompensacyjne w zamian za powstanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów; w jego ramach, w przypadku Fortu nr 49 1/2 a Mogiła będzie m. in. porządkowana zieleń oraz przeprowadzony remont elewacji bloku Fortu, w tym uzupełnienie okien z atrapami okiennic i bramy.

Ostatnim zadaniem jest remont ciągów pieszych północnej i wschodniej części otoczenia kopca Kościuszki w obrębie Fortu nr 2 Kościuszko oraz odsłonięcie zachowanych fragmentów zrujnowanych bastionów I i II w zachodniej części Fortu.

Naprzeciw wejścia na kopiec Kościuszki i kaplicy św. Bronisławy powstanie parking.

Większość obiektów Twierdzy Kraków jest niezagospodarowana i niedostępna dla zwiedzających; popada w coraz większą ruinę.

Przypomnijmy, że Twierdza Kraków jest jedną z największych wielkich twierdz pierścieniowych, które powstały w XIX w.

Pierwsze obiekty Twierdzy Kraków zaczęły powstawać w Krakowie od momentu, gdy miasto znalazło się w 1848 r. w granicach Cesarstwa Austrii.

W Krakowie znajduje się 35 fortów, 4 ostrogi bramne, 15 schronów amunicyjnych, baterie, szańce, kawerny.

Tekst: (J.ŚW)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 26 sierpnia 2010 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl