Miasto wygrało proces o strzelnicę

 

Gmina Kraków wygrała w pierwszej instancji proces sądowy ze Spółką Bud - Center w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego terenu zabytkowej Strzelnicy na Woli Justowskiej.

Dawna strzelnica garnizonowa, unikatowy zabytek sztuki militarnej, powstała w latach 80. XIX wieku (tutaj ćwiczyli m. in. członkowie Związku Strzeleckiego i legioniści Józefa Piłsudskiego).

W 1993 r. wpisano ją do rejestru zabytków.

Od ponad 120 lat teren był przeznaczony na cele rekreacyjno - sportowe.

Obecnie nieruchomość należy do Skarbu Państwa.

Spółka Bud - Center, od kilku lat użytkownik wieczysty gruntu i kolejny właściciel strzelnicy, chciała zaadaptować zabytek na obiekt handlowo - usługowy i połączyć z nowym budynkiem o takiej samej funkcji.

W sumie powierzchnia użytkowa miała wynosić ok. 9 tys. m kw. (takie informacje przekazała m. in. na spotkaniu w Radzie Dzielnicy Zwierzyniec w ubiegłym roku).

Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę.

Jego zamierzenia były jednak niezgodne z intencją miasta i warunkami umowy.

- Umowa mówiła o rewitalizacji strzelnicy i utrzymaniu na jej terenie funkcji sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

Oznacza to, że mógł powstać tutaj np. klub fitness, letnia kawiarenka i niewielkie sklepiki.

Tymczasem inwestor chciał wprowadzić jako dominantę cel handlowo - komercyjny.

Nie dotrzymał celu umowy i terminów realizacji zadania - mówi Marta Witkowicz, dyrektor Wydziału Skarbu UMK.

Do takich wniosków przychylił się Sąd Okręgowy w Krakowie.

Wyrok nie jest prawomocny i spółka może odwołać się do drugiej instancji.

Pokazuje on jednak, że mimo wydanego pozwolenia na budowę miasto może rozwiązać umowę o użytkowanie wieczyste, jeżeli użytkownik będzie chciał prowadzić inwestycję sprzeczną z jej warunkami.

Proces w tej sprawie toczył się od maja 2009 r.

Wcześniej władze miasta prowadziły rozmowy z inwestorem dotyczące ewentualnej zmiany celu użytkowania wieczystego.

W marcu 2009 r. inwestor złożył wniosek w tej sprawie.

Jednym z warunków było jednak wpłacenie na rzecz Skarbu Państwa 25 procent wartości gruntu, naliczanej według nowego celu.

- Spółka nie zaakceptowała wysokości opłaty za zmianę umowy użytkowania wieczystego i kwestionowała wycenę nieruchomości.

Dlatego taka zmiana nie nastąpiła - mówi Marta Witkowicz.

Teraz władze miasta chcą rozwiązać umowę z inwestorem i rozpocząć poszukiwania użytkownika, który zagospodaruje teren zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Sprawa wreszcie idzie w dobrym kierunku, biorąc pod uwagę ochronę zabytku, przyrody i dobro mieszkańców, którzy żyją w sąsiedztwie i obawiają się paraliżu komunikacyjnego - stwierdza Mikołaj Kornecki, szef Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Dodaje także, że takie sytuacje prowadzą do spekulowania wartością nieruchomości, bo obiekt kupiony z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i sportowe jest tańszy niż gdyby od razu była mowa o funkcji handlowo - komercyjnej.

Opisy do załączników:
1 - Dawna strzelnica garnizonowa, unikatowy zabytek sztuki militarnej, powstała w latach 80. XIX wieku

Dawna strzelnica garnizonowa, unikatowy zabytek sztuki militarnej, powstała w latach 80. XIX wieku

Tekst: (PP)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 27 stycznia 2011 r.

 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl