Batalia o wzgórze

 

Zarząd i Rada Dzielnicy XIII wystosował list otwarty do prezydenta Krakowa z żądaniem ''przywrócenia społeczeństwu majątku narodowego'' jakim jest Wzgórze św. Benedykta.

Radni z Podgórza zwrócili się także do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o zawieszenie uzgadniania projektu rewitalizacji Fortu 31 św. Benedykt do czasu zbadania przez komisję rewizyjną RMK legalności procedur związanych z oddaniem w użytkowanie na 25 lat Stowarzyszeniu Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'' działki o powierzchni 4,6 ha obejmującej wzgórze, na którym znajduje się Fort.

Przypomnijmy, że Rada Dzielnicy XIII sprzeciwia się planom przebudowy Fortu oraz wprowadzenia zmian w otaczającym go krajobrazie, które sugeruje się w koncepcji przygotowanej na zlecenie stowarzyszenie KAIS.

Projekt zakłada adaptację obiektu na cele koncertowo - wystawiennicze.

Nad istniejącą bryłą Fortu zaplanowano wybudowanie cylindrycznej metalowo - szklanej konstrukcji, mieszczącej sale koncertową i konferencyjną.

W pobliskim kamieniołomie przewidziano parkingi oraz windę poruszającą się w wykutej sztolni, wychodzącą tuż przy ścianie Fortu.

Zdaniem radnych Dzielnicy XIII akt notarialny podpisany w 2000 r. pomiędzy Zarządem Miasta a obecnym dzierżawcą terenu, na którym stoi Fort, wyklucza rozbudowę lub nadbudowę zabytkowego obiektu.

Rada podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale z 4.02 br. o rozwiązaniu przez miasto ze stowarzyszeniem KAIS umowy o dzierżawę, ze szczególnym wyłączeniem z oddania w użytkowanie terenu wokół Fortu tzw. błoń na Krzemionkach, który stanowi miejską zieleń publiczną.

Podczas ostatniego spotkania w Radzie Dzielnicy XIII poświęconego planom zagospodarowania tego obszaru Stanisław Rachwał, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMK, poinformował, że jest przygotowywany projekt uchwały RMK, by teren obejmujący Wzgórze św. Benedykta przekształcić w park krajobrazowo - kulturowy.

Dodał również, że zbadaniem procedur związanych z wydzierżawieniem na 25 lat Wzgórza św. Benedykta i przekazania Fortu stowarzyszeniu KAIS zajmie się powołany do tego zespół kontrolny.

W liście otwartym do prezydenta Krakowa radni dzielnicy i mieszkańcy zwracają m.in. uwagę na: ''Niebezpieczeństwo przejęcia na własność majątku o nieprzecenionych wartościach historycznych za znacznie zaniżoną wartość w trybie bezprzetargowym'' oraz pytają m.in.: ''Czymże stowarzyszenie zasłużyło się tak bardzo dla Krakowa, że zostało tak sowicie wynagrodzone majątkiem niezwykłej wartości historycznej i posiadającym wartość materialną wielu dziesiątków mln zł''.

- Wzgórze św. Benedykta wraz z Fortem z racji swoich funkcji i wartości archeologiczno - historycznych powinno pozostawać zgodnie z kompetencjami gminy pod jej zarządem.

Miejsce jest wspólnym dobrem wszystkich krakowian.

Nie powinno więc być nikomu dzierżawione.

Nie mamy natomiast nic przeciwko temu, by stowarzyszenie KAIS przeprowadziło remont Fortu i odpowiednio go zagospodarowała.

Jakakolwiek jego przebudowa, a także związane z nią inwestycje w otaczającym terenie, naszym zdaniem, są niedopuszczalne - twierdzi Ryszard Kobiałka, przewodniczący Rady Dzielnicy XIII.

Przedstawiciele zarządu stowarzyszenia KAIS przebywają obecnie poza granicami kraju i nie są w stanie skomentować wydarzeń związanych z przedstawionym projektem.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 31 marca 2004 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl