Dwa forty pójdą na przetarg

 

Wkrótce wystawione zostaną na przetarg dwa forty - nr 50 Prokocim (działka 4,5 ha, budynek 2,5 tys. m kw.) i nr 52 Borek (prawie 5 ha; budynki 3,5 tys. m kw).

Większość obiektów dawnej Twierdzy Kraków nie ma jednak nadal użytkowników; próbuje się głównie zabezpieczać obiekty przed degradacją i rozkradaniem.

20 obiektami lub nieruchomościami, w większości zrujnowanymi, pozostałymi po bojowych obiektach dawnej Twierdzy Kraków włada Zarząd Budynków Komunalnych.

Tylko niektóre mają użytkowników i gmina podjęła próbę znalezienia gospodarzy kilku fortów.

Fort nr 49a Dłubnia, Fort nr 50 1/2 W Kosocice i Fort nr 53 Kostrze oraz dwa ostrogi bramne Fortu nr 2 Kościuszko mają w całości lub we fragmencie zabudowań użytkowników.

- Ta forma użytkowania, ze względu na brak możliwości nakłonienia najemcy do inwestowania w obiekt, jest traktowana jako zabezpieczenie przed degradacją zabytku lub rozkradaniem, a nie formą jego rewitalizacji.

Jest więc traktowana jako forma przejściowa do chwili znalezienia użytkownika - inwestora - podaje Agnieszka Nowak z Zarządu Budynków Komunalnych.

W dzierżawę został przekazany Fort nr 44 Tonie z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Twierdzy Kraków.

W przypadku kolejnych 4 fortów (Fort 49a Dłubnia, Fort nr 51 Rajsko, Fort Krępak oraz Fort nr 53 Kostrze) trwa procedura przekazania, której celem jest powołania muzeum rozproszonego.

W dzierżawę na 30 lat przekazany został również Fort nr 50a Lasówka przy ul. Golikówka.

- Po raz pierwszy, oprócz wysokości czynszu dzierżawnego znaczącym był cel przyszłego zagospodarowania oraz zakres obowiązkowych (w razie braku - zagrożonych rozwiązaniem umowy) do wykonania, w okresie pierwszych trzech lat, wstępnych prac zabezpieczających i projektowych - dodaje Agnieszka Nowak.

Fort nr 2 Kościuszko zarówno w przypadku budynków, jak i terenu ma (na częściach) aż czterech gospodarzy, władających na podstawie prawa użytkowania lub użyczenia.

Są to Spółka Radio Muzyka Fakty FM, Komitet Kopca "Kościuszki" oraz Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie; na pozostałym fragmencie, wraz ze zburzonymi Bastionami I i II, gospodaruje gmina Kraków (czyli ZBK).

- Po uzyskaniu pozwoleń na budowę planujemy stopniowe przywracanie mieszkańcom terenu Fortu; chodzi o remont ciągów pieszych oraz odkrycie i zabezpieczenie pozostałości po bastionach - podano nam w ZBK.

Pod koniec 2010 rozpoczęte zostały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów dla kolejnych dwóch nieruchomości - Fortu nr 50 Prokocim i Fort nr 52 Borek.

Ogłoszenie przetargów akurat dla tych dwóch nieruchomości jest związane z potencjalnym zainteresowaniem inwestorów.

- Do końca lutego zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o przeznaczeniu tych nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargów pisemnych nieograniczonych.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargów umowy najmu mogą zostać podpisane około czerwca 2011 roku - dodaje Agnieszka Nowak.

Ponadto z Fortu nr 52a Jugowice (Łapianka) usunięte zostały pozostałości nadbudowanego, na bloku koszarowo - bojowym (prawdopodobnie w latach 70. XX wieku) budynku przemysłowego.

W bloku koszarowo - bojowym usuwana będzie podwieszona pod stropem warstwa supremy, powodująca jago zawilgocenie i dalsze rdzewienie.

To ma umożliwić dalsze działania zmierzające do odtworzenia pierwotnego układu, a następnie rewitalizacji.

W dalszej kolejności prowadzone mają być (konkurs) prace nad wykorzystaniem obiektu dla Muzeum Ruchu Harcerskiego, gdyż cała nieruchomość została przeznaczona na taki cel w roku 2010.

- Ważnym dla zasobu fortecznego działaniem jest rozpoczęcie fazy projektowej remontu Fortu nr 49 1/2a Mogiła, w ramach zadania kompensacyjnego dla budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - informuje Agnieszka Nowak.

Wykonana została inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki zielenią i przeprowadzono wycinkę oraz prace pielęgnacyjno - porządkowe w obrębie zieleni fortecznej.

W tym roku planowane jest też opracowanie projektu remontu bloku koszarowo - bojowego.

Twierdza Kraków jest jedną z największych wielkich twierdz pierścieniowych, które powstały w XIX w.

W Krakowie znajduje się 35 fortów, 4 ostrogi bramne, 15 schronów amunicyjnych, baterie, szańce, kawerny.

Tekst: (J.ŚW)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 23 lutego 2011 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl