Renowacja Fortu na wiosnę?

 

Warunki atmosferyczne i wandale sprawiają, że pękają mury XIX - wiecznego Fortu na rondzie Mogilskim.

Odpadają kolejne cegły, a budowla niknie w oczach.

Doraźne naprawy są mało skuteczne, a mieszkańcy pytają, co dalej będzie z budowlą.

Problem niszczejącego Fortu na rondzie Mogilskim poruszany był już wielokrotnie.

Choć tę kwestię podnosili mieszkańcy i radni, wydawać by się mogło, że miasto nie ma zamiaru nic robić z rozpadającą się budowlą.

- Niejednokrotnie informowaliśmy ZIKiT o tragicznym stanie starych murów na rondzie, które wymagają pilnej renowacji.

Ponadto nie może być tak, że w ważnym punkcie miasta brakuje publicznej toalety, a schody ruchome ciągle nie działają - mówi Grzegorz Finowski, zastępca przewodniczącego Dzielnicy II Grzegórzki.

Jak dodaje, rada dzielnicy niebawem wystosuje kolejne pismo w tej sprawie.

- To, że trzeba zabezpieczyć mury Fortu V na rondzie Mogilskim nie ulega wątpliwości.

Zleciliśmy takie prace firmie konserwatorskiej już w listopadzie, ale mróz uniemożliwił ich realizację - mówi Jacek Bartlewicz, rzecznik ZIKiT - u.

Jak dodaje, wszelkie zadania konserwacyjne muszą być prowadzone w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Z przekazanych przez ZIKiT informacji wynika, że odpadające cegły są składowane, a stosowne prace związane z zabezpieczeniem budowli będą prowadzone wraz z nadejściem wiosny.

Oprócz dewastowanych murów dawnego Fortu V Lubicz na terenie ronda niszczone są także windy, schody ruchome, w wielu miejscach widoczne są śmieci.

- Teren ronda sprzątany jest codziennie.

Część osób musi nauczyć się utrzymywać porządek wokół siebie i częściej korzystać z koszy na śmieci - mówi Jacek Bartlewicz.

Jak dodaje, widząc jakiekolwiek próby niszczenia Fortu czy innych elementów ronda krakowianie powinni szybko reagować i zgłaszać takie zdarzenia policji lub Straży Miejskiej.

Opisy do załączników:
1 - Sypią się mury XIX - wiecznego Fortu na rondzie Mogilskim

Sypią się mury XIX - wiecznego Fortu na rondzie Mogilskim

Tekst: (WARS)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 9 marca 2011 r.

 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl