Kto zdobędzie niszczejący Fort Borek?

 

20 obiektami lub nieruchomościami, w większości zrujnowanymi, pozostałymi po bojowych obiektach dawnej Twierdzy Kraków włada Zarząd Budynków Komunalnych.

Tylko niektóre mają użytkowników i gmina podjęła próbę znalezienia gospodarzy kilku fortów - właśnie rozpoczęto poszukiwania kogoś, kto zajmie się Fortem Borek.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek przy ul. Fortecznej (u wylotu ul. Borkowskiej) - na 30 lat.

Do wzięcia jest działka o powierzchni 47 600 mkw. oraz budynki (3550 mkw.).

W skład Fortu wchodzi m. in. dawny blok koszarowo - bojowy wraz z magazynami amunicyjnymi, ciągami komunikacyjno - transportowymi, poternami, kaponierami czołową i bocznymi wraz ze znajdującymi się stanowiskami bojowymi, fosa, wały boczne i zapola z murami oporowymi, kaponiery zapola.

Poza obszarem przeznaczonym do wydzierżawienia pozostaje część przedpola z ważnym dla zabezpieczenia Fortu przed zalewaniem ujściem kanału odwadniającego fosę.

- Nieruchomość może zostać zagospodarowana na dowolny cel, zgodny z zarządzeniem prezydenta, przy podstawowym założeniu dostępności do zwiedzania; udostępniony musi być przynajmniej wał, fosa, kaponiera, pomieszczenie koszar oraz część układu komunikacyjnego.

W obiekcie przynajmniej jedno pomieszczenie winno być przeznaczone na funkcje muzealne - podaje Agnieszka Nowak z Zarządu Budynków Komunalnych.

W ciągu pierwszych 3 lat od podpisania umowy przyszły dzierżawca zobowiązany będzie umową do minimum: wstępnego udrożnienia i wyprowadzenia ponad poziom gruntu przewodów wentylacyjnych, udrożnienia kanalizacji i usunięcia wody z zalanej części Fortu i fosy, prowizorycznego zabezpieczenia stropu nad koszarami czy wykonania inwentaryzacji zieleni.

Cenę wywoławczą w przetargu stanowić będzie suma rocznej opłaty za grunt (47 600 mkw. x 0,06 zł - 2856 zł) i za powierzchnię obiektów kubaturowych (w zależności od przeznaczenia od 0,15 do 1 zł za mkw.); jak oszacowano - może wynieść od około 10 do 40 tys. zł.

Większość obiektów dawnej Twierdzy Kraków nie ma jednak nadal użytkowników; próbuje się głównie zabezpieczać obiekty przed degradacją i rozkradaniem.

W dzierżawę został już przekazany Fort nr 44 Tonie z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Twierdzy Kraków.

W przypadku kolejnych 4 fortów (Fort 49a Dłubnia, Fort nr 51 Rajsko, Fort Krępak oraz Fort nr 53 Kostrze) trwa procedura przekazania, której celem jest powołania muzeum rozproszonego.

W dzierżawę na 30 lat przekazany został również Fort nr 50a Lasówka przy ul. Golikówka.

- Po raz pierwszy, oprócz wysokości czynszu dzierżawnego znaczącym był cel przyszłego zagospodarowania oraz zakres obowiązkowych (w razie braku - zagrożonych rozwiązaniem umowy) do wykonania, w okresie pierwszych trzech lat, wstępnych prac zabezpieczających i projektowych - dodaje Agnieszka Nowak.

Fort nr 2 Kościuszko zarówno w przypadku budynków, jak i terenu ma (na częściach) aż czterech gospodarzy, władających na podstawie prawa użytkowania lub użyczenia.

Są to Spółka Radio Muzyka Fakty FM, Komitet Kopca "Kościuszki" oraz Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie; na pozostałym fragmencie, wraz ze zburzonymi Bastionami I i II, gospodaruje gmina Kraków (czyli ZBK).

- Po uzyskaniu pozwoleń na budowę planujemy stopniowe przywracanie mieszkańcom terenu Fortu; chodzi o remont ciągów pieszych oraz odkrycie i zabezpieczenie pozostałości po bastionach - podano nam w ZBK.

Ponadto z Fortu nr 52a Jugowice (Łapianka) usunięte zostały pozostałości nadbudowanego, na bloku koszarowo - bojowym (prawdopodobnie w latach 70. XX wieku) budynku przemysłowego.

W bloku koszarowo - bojowym usuwana będzie podwieszona pod stropem warstwa supremy, powodująca jago zawilgocenie i dalsze rdzewienie.

To ma umożliwić dalsze działania zmierzające do odtworzenia pierwotnego układu, a następnie rewitalizacji.

W dalszej kolejności prowadzone mają być (konkurs) prace nad wykorzystaniem obiektu dla Muzeum Ruchu Harcerskiego, gdyż cała nieruchomość została przeznaczona na taki cel w roku 2010.

- Ważnym dla zasobu fortecznego działaniem jest rozpoczęcie fazy projektowej remontu Fortu nr 49 1/2a Mogiła, w ramach zadania kompensacyjnego dla budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych - informuje Agnieszka Nowak.

Wykonana została inwentaryzacja zieleni, projekt gospodarki zielenią i przeprowadzono wycinkę oraz prace pielęgnacyjno - porządkowe w obrębie zieleni fortecznej.

W tym roku planowane jest też opracowanie projektu remontu bloku koszarowo - bojowego.

Wkrótce wystawiony zostanie na przetarg fort nr 50 Prokocim (działka 4,5 ha, budynek 2,5 tys. m kw.).

Opisy do załączników:
1 - W Krakowie znajduje się 35 fortów, 4 ostrogi bramne, 15 schronów amunicyjnych, baterie, szańce, kawerny

W Krakowie znajduje się 35 fortów, 4 ostrogi bramne, 15 schronów amunicyjnych, baterie, szańce, kawerny

Tekst: (J. ŚW)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 8 czerwca 2011 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl