Sąd po raz drugi oddaje strzelnicę miastu

 

- To bardzo dobra wiadomość - uważa radny Andrzej Hawranek, który widzi tu miejsce np. dla eleganckiej restauracji, a nie dla wielkiego sklepu.

Kraków wygrał w II instancji proces sądowy ze Spółką Bud - Center w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego terenu zabytkowej strzelnicy na Woli Justowskiej.

Inwestor chciał zaadaptować zabytek na obiekt handlowo - usługowy wielkości hipermarketu.

Uzyskał pozwolenie na budowę, ale bez porozumienia z miastem zmienił warunki umowy o użytkowaniu wieczystym.

Umowa mówiła o rewitalizacji strzelnicy i utrzymaniu na jej terenie funkcji sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

- Oznacza to, że mógł powstać tutaj np. klub fitness, letnia kawiarenka i niewielkie sklepiki.

Tymczasem inwestor chciał wprowadzić jako dominantę cel handlowo - komercyjny - mówi dyrektor Marta Witkowicz z Wydziału Skarbu Urzędu Miasta.

Proces w tej sprawie toczył się od maja 2009 r.

W styczniu 2011 r. sąd I instancji przyznał rację gminie.

Inwestor złożył apelację od wyroku, ale w ostatni piątek Sąd Apelacyjny wyrok podtrzymał i jest on już prawomocny.

Spółka może jeszcze wystąpić ze skargą kasacyjną.

- Ten wyrok potwierdza, że mimo wydanego pozwolenia na budowę, prezydent jako właściciel terenu, ma prawo egzekwować warunki określone w umowie użytkowania wieczystego - zaznacza dyrektor Marta Witkowicz.

Dawna strzelnica garnizonowa to unikatowy zabytek sztuki militarnej.

Powstała w latach 80. XIX wieku.

W 1993 r. wpisano ją do rejestru zabytków.

Niestety piękna budowla nie może doczekać się renowacji i jest w coraz gorszym stanie.

- Z tego powodu należy przeprowadzić prace zabezpieczające, a ponieważ jest to sprawa awaryjna, gmina może wystąpić o wsparcie do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa - mówi Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków.

- Zaakceptowałem pomysł inwestora na etapie koncepcji, ale projekt budowlany nie był już ze mną konsultowany.

Z tego co wiem, inwestor zwiększył skalę inwestycji - dodaje wojewódzki konserwator.

Teraz władze miasta chcą rozwiązać umowę i rozpocząć poszukiwania nowego użytkownika terenu: - Powinno to nastąpić jak najszybciej, bo jak wiadomo najbardziej niszczeją te obiekty, które nie mają użytkownika - podkreśla Jan Janczykowski.

Wcześniej gmina prowadziła rozmowy z dotychczasowym inwestorem, na temat zmiany celu użytkowania wieczystego, ale jednym z warunków było wpłacenie na rzecz Skarbu Państwa 25 procent wartości gruntu naliczanej według nowego celu.

Spółka nie zaakceptowała wysokości opłaty i kwestionowała wycenę nieruchomości, dlatego taka zmiana nie nastąpiła.

Opisy do załączników:
1 - Dawna strzelnica garnizonowa to unikatowy zabytek sztuki militarnej

Dawna strzelnica garnizonowa to unikatowy zabytek sztuki militarnej

Tekst: (PP)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 15 czerwca 2011 r.

 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl