Centrum powstanie z ruin

 

Komitet Kopca Kościuszki zmieni zniszczoną kurtynę w Forcie Kościuszko w centrum konferencyjno - wystawiennicze.

- Kilka lat trwały przygotowania - staraliśmy się m. in. znaleźć jakiś unijny program, by pozyskać na ten projekt pieniądze.

I udało się - mówi Leszek Cierpiałowski, dyrektor Biura Komitetu Kopca Kościuszki.

W sierpniu ruszy budowa centrum konferencyjno - wystawienniczego w Forcie Kościuszko.

Leszek Cierpiałowski wyjaśnia, że - dokładniej - będzie to adaptacja na centrum konferencyjno - wystawiennicze zabytkowej kurtyny I - V Fortu nr 2 Kościuszko przy kopcu Kościuszki: - To obecnie jest trwała ruina, składająca się z dwóch murów, położona między Bastionem V, w którym jest nasze Muzeum Kościuszkowskie, a nieistniejącym Bastionem I.

Centrum "wypełni" właśnie te mury.

Centrum ma nosić imię Tadeusza Kościuszki i powstanie w ciągu dwóch lat.

Inwestorem prac jest Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, a projekt dofinansowała Unia Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

- Otrzymamy z tego źródła około 4 miliony, a o resztę czynimy starania; mamy nadzieję na pomoc z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Mamy wszystkie pozwolenia i uzgodnienia, w tym konserwatorskie - dodaje przedstawiciel Komitetu Kopca Kościuszki.

Wartość robót, które wykona, wyłoniona w przetargu, firma Skanska, to ponad 6,8 miliona złotych (brutto).

Sama kurtyna to ceglano - kamienny obiekt murowany, który składa się z dwóch murów grubości 3 oraz 1,15 m.

Pomiędzy nimi znajduje się zasyp ziemny, uformowany na szczycie w wał strzelecki.

- Kurtyna jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z czym wykonamy szereg prac konserwatorskich - podaje Krzysztof Jaźwiecki, menadżer projektu Skanska.

- Oczyścimy m. in. powierzchnię cegieł z zabrudzeń i mikroorganizmów oraz uzupełnimy braki w wątkach ceglanych.

Przeprowadzimy też renowację elementów kamiennych, łącznie z wykonaniem replik zniszczonych i brakujących części, tzw. krenelaży.

Prace budowlane rozpoczniemy od odsłonięcia zasypanej w tym momencie przez ziemię przestrzeni pomiędzy murami zewnętrznymi.

Przykryjemy ją stropodachem, który będzie jednocześnie pełnił funkcję tarasu widokowego.

Centrum wystawienniczo-konferencyjne im. T. Kościuszki ma rozpocząć działalność w 2013 r.

Będzie to dwukondygnacyjny budynek o maksymalnej wysokości 11,6 m; ma mieć ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni.

W ramach zagospodarowania najbliższego otoczenia kurtyny powstaną alejki, parking na 18 miejsc, stanowisko ze stojakami rowerowymi oraz plac zabaw dla dzieci.

Prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki, zwraca uwagę, że dzięki tej inwestycji zaniedbana kurtyna I - V Fortu nr 2 Kościuszko zyska drugie życie, a rewaloryzacja tego zabytkowego obiektu odsłoni jego dawne walory, nadając mu jednocześnie funkcje wystawowe i konferencyjne.

Opisy do załączników:
1 - Wizualizacja centrum w Forcie Kościuszko

Wizualizacja centrum w Forcie Kościuszko

Tekst: (J. ŚW)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 26 lipca 2011 r.

 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl