Forty bez gospodarzy

 

Zarząd Budynków Komunalnych od kilku tygodni szukał dzierżawcy nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek.

Na przetarg nie wpłynęła jednak żadna oferta.

- Już w trakcie trwania przetargu wpłynęło jednak zapytanie dotyczące warunków przetargu i warunków dzierżawy - podaje Magdalena Wikiera z ZBK.

Jest więc szansa, że jeszcze w tym roku ponowione zostaną starania, by znaleźć nowego gospodarza tego zabytkowego obiektu.

Zarząd Budynków Komunalnych ogłosił przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Fortem nr 52 Borek przy ul. Fortecznej (u wylotu ul. Borkowskiej) - na 30 lat.

Do wzięcia jest działka o powierzchni 47 600 mkw. oraz budynki (3550 mkw.).

W skład Fortu wchodzi m. in. dawny blok koszarowo - bojowy wraz z magazynami amunicyjnymi, ciągami komunikacyjno - transportowymi, poternami, kaponierami czołową i bocznymi wraz ze znajdującymi się stanowiskami bojowymi, fosa, wały boczne i zapola z murami oporowymi, kaponiery zapola.

Poza obszarem przeznaczonym do wydzierżawienia pozostaje część przedpola z ważnym dla zabezpieczenia Fortu przed zalewaniem ujściem kanału odwadniającego fosę.

Cenę wywoławczą w przetargu stanowić miała suma rocznej opłaty za grunt (2856 zł) i za powierzchnię obiektów kubaturowych (w zależności od przeznaczenia od 0,15 do 1 zł za mkw.); jak oszacowano - może wynieść od około 10 do 40 tys. zł.

- W wyznaczonym terminie nie wpłynęła jednak żadna oferta.

Równocześnie, już w trakcie trwania przetargu, wpłynęło zapytanie dotyczące warunków przetargu i warunków dzierżawy.

W przypadku dalszego zainteresowania ZBK deklaruje rozważenie powtórnego przetargu w okresie jesiennym - poinformowała nas Magdalena Wikiera z ZBK.

20 obiektami lub nieruchomościami, w większości zrujnowanymi, pozostałymi po bojowych obiektach dawnej Twierdzy Kraków włada Zarząd Budynków Komunalnych.

Większość nie ma nadal użytkowników; próbuje się głównie zabezpieczać je przed degradacją i rozkradaniem.

W dzierżawę został już przekazany Fort nr 44 Tonie z przeznaczeniem na utworzenie Muzeum Twierdzy Kraków.

W przypadku kolejnych 4 fortów (Fort 49a Dłubnia, Fort nr 51 Rajsko, Fort Krępak oraz Fort nr 53 Kostrze) trwa procedura przekazania, której celem jest powołania muzeum rozproszonego.

W dzierżawę na 30 lat przekazany został również Fort nr 50a Lasówka przy ul. Golikówka.

Po raz pierwszy, oprócz wysokości czynszu dzierżawnego, znaczącym był cel przyszłego zagospodarowania oraz zakres obowiązkowych (w razie braku - zagrożonych rozwiązaniem umowy) do wykonania, w okresie pierwszych trzech lat, wstępnych prac zabezpieczających i projektowych.

Fort nr 2 Kościuszko zarówno w przypadku budynków, jak i terenu ma (na częściach) aż czterech gospodarzy, władających na podstawie prawa użytkowania lub użyczenia.

Są to Spółka Radio Muzyka Fakty FM, Komitet Kopca "Kościuszki" oraz Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie; na pozostałym fragmencie, wraz ze zburzonymi Bastionami I i II, gospodaruje gmina Kraków (czyli ZBK).

Po uzyskaniu pozwoleń na budowę ZBK planuje stopniowe przywracanie mieszkańcom terenu Fortu; chodzi o remont ciągów pieszych oraz odkrycie i zabezpieczenie pozostałości po bastionach.

Ponadto z Fortu nr 52a Jugowice (Łapianka) usunięte zostały pozostałości nadbudowanego, na bloku koszarowo - bojowym (prawdopodobnie w latach 70. XX wieku) budynku przemysłowego.

W dalszej kolejności prowadzone mają być (konkurs) prace nad wykorzystaniem obiektu dla Muzeum Ruchu Harcerskiego, gdyż cała nieruchomość została przeznaczona na taki cel w roku 2010.

Rozpoczęto też fazę projektową remontu Fortu nr 49 1/2 a Mogiła.

Wkrótce wystawiony ma zostać na przetarg Fort nr 50 Prokocim przy ul. Kostaneckiego (działka 4,5 ha, budynek 2,5 tys. m kw.).

Opisy do załączników:
1 - Do wzięcia jest działka o powierzchni ponad 47 tys. mkw. oraz budynki

Do wzięcia jest działka o powierzchni ponad 47 tys. mkw. oraz budynki

Tekst: (J. ŚW)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 11 sierpnia 2011 r.

 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl