Odsłanianie kurtyny Fortu Kościuszko

 

Dziesiątki samochodów ciężarowych wywiozły w ostatnich dniach tony ziemi z części zasypanego od lat Fortu Kościuszko.

Dzięki inicjatywie Komitetu Kopca Kościuszki nie tylko odzyskany zostanie fragment tego obiektu, ale jednocześnie powstanie tam centrum konferencyjno - wystawiennicze.

Kilka lat trwały przygotowania do tego przedsięwzięcia - Komitet Kopca Kościuszki starał się m. in. znaleźć unijny program, by pozyskać na ten projekt pieniądze.

W piątek zaplanowano uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

W ubiegłym miesiącu ruszyła budowa centrum konferencyjno - wystawienniczego w Forcie Kościuszko.

Leszek Cierpiałowski, dyrektor Biura Komitetu Kopca Kościuszki wyjaśnia, że będzie to adaptacja na centrum konferencyjno - wystawiennicze zabytkowej kurtyny I - V Fortu nr 2 Kościuszko przy kopcu Kościuszki.

To była od lat trwała ruina, składająca się z dwóch murów, położona między Bastionem V, w którym jest Muzeum Kościuszkowskie, a nieistniejącym Bastionem I.

Centrum ma wypełnić te mury.

Inwestorem prac jest Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie (ma wszystkie pozwolenia i uzgodnienia, w tym konserwatorskie), a projekt dofinansowała Unia Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.

Z tego źródła będą około 4 miliony.

- To jest mniej więcej 60 procent naszych potrzeb, o resztę czynimy starania.

Mamy nadzieję na pomoc ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (czyli Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa) - dodaje przedstawiciel Komitetu Kopca Kościuszki.

- Już od kilku tygodni wywożono ziemię i zostały odsłonięte mury.

Teraz będzie można już przystąpić do głównych prac.

W piątek odbędzie się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego.

Wartość robót, które wykona, wyłoniona w przetargu, firma Skanska, to ponad 6,8 miliona złotych (brutto).

Sama kurtyna to ceglano - kamienny obiekt murowany, który składa się z dwóch murów grubości 3 oraz 1,15 m.

Prace budowlane rozpoczęto od odsłonięcia zasypanej przez ziemię przestrzeni pomiędzy murami zewnętrznymi.

- Kurtyna jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z czym wykonamy szereg prac konserwatorskich - podaje Krzysztof Jaźwiecki, menadżer projektu Skanska.

- Oczyścimy m. in. powierzchnię cegieł z zabrudzeń i mikroorganizmów oraz uzupełnimy braki w wątkach ceglanych.

Przeprowadzimy też renowację elementów kamiennych, łącznie z wykonaniem replik zniszczonych i brakujących części, tzw. krenelaży.

Przestrzeń pomiędzy murami zewnętrznymi zostanie przykryta stropodachem, który będzie jednocześnie pełnił funkcję tarasu widokowego.

Planuje się, by budowa centrum wystawienniczo - konferencyjnego im. T. Kościuszki zakończyła się jeszcze w 2012 roku (choć są na to 22 miesiące), aby rozpoczęło działalność w 2013 roku.

Będzie to dwukondygnacyjny budynek o maksymalnej wysokości 11,6 m; ma mieć ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni.

W ramach zagospodarowania najbliższego otoczenia kurtyny powstaną alejki, parking na 18 miejsc, stanowisko ze stojakami rowerowymi oraz plac zabaw dla dzieci.

Prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki, zwraca uwagę, że dzięki tej inwestycji zaniedbana kurtyna I - V Fortu nr 2 Kościuszko zyska drugie życie, a rewaloryzacja tego zabytkowego obiektu odsłoni jego dawne walory, nadając mu jednocześnie funkcje wystawowe i konferencyjne: - Komitet dołoży wszelkich starań, by ta placówka była ważnym miejscem patriotycznej edukacji kolejnych pokoleń Polaków w kościuszkowskim duchu otwarcia na świat i aktualne potrzeby ludzkości.

Komitet planuje też, by centrum - w 2017 r. - stało się ważnym miejscem uroczystych obchodów 200-lecia śmierci Kościuszki.

Opisy do załączników:
1 - Odsłonięto zasypane ziemią mury

Odsłonięto zasypane ziemią mury

Tekst: (J. ŚW)
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 14 września 2011 r.


 

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl