Fundacja ''Janus'' - szansą dla fortów

 

Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego ''Janus'' zwróciła się do prezydenta miasta z ofertą przejęcia administracji nad krakowskimi fortami.

Do tej pory forty administrowane były przez przeróżnych zarządców, natomiast fundacja chce skupić zarząd nad całym kompleksem Twierdzy w swoim ręku, by doprowadzić te obiekty - będące często w fatalnym stanie - do porządku, wdrożyć program rewitalizacji zespołu fortów oraz wypromować je jako atrakcję turystyczną.

Fundacja chciałaby przejąć w administrację 18 obiektów.

Wczoraj na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta radni zapoznali się wstępnie z propozycją fundacji.

Zgodzono się, że opieka nad fortami pozostawia wiele do życzenia, a radni wielokrotnie apelowali do prezydenta miasta o aktywne działania na rzecz ich ratowania.

- Stan obiektów jest coraz gorszy, do tej pory zajmowały się nimi zarządcy niewyspecjalizowani.

Ta fundacja może być dla fortów szansą - stwierdził Stanisław Handzlik.

Z kolei Bolesław Kosior zwrócił uwagę, że stan własnościowy fortów jest zróżnicowany: są to obiekty gminne, skarbu państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego, a dobrze byłoby, by zarządca dla tych wszystkich obiektów był jeden, bo tylko wtedy mógłby powstać prawdziwy szlak turystyczny.

Halina Rojkowska z Oddziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta poinformowała, że już wcześniej wystąpiono do Zarządu Budynków Komunalnych o wyselekcjonowanie wszystkich fortów i oddanie ich jednemu administratorowi.

Radni uznali, że na najbliższym posiedzeniu chętnie zapoznają się z działaniami prezydenta w zakresie ochrony fortów, a jednocześnie z planami fundacji ''Janus''.

W skład fundacji wchodzą zarówno osoby, specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami, jak i zajmujący się naukowo problematyką architektury militarnej i zieleni fortecznej, m.in. Waldemar Brzoskwinia oraz Krzysztof Wielgus.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 23 kwietnia 2004 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl