W Grębałowie opowieść o epoce

 

W Forcie 49 1/4 Grębałów wkrótce zostanie otwarta ekspozycja poświęcona temu obiektowi Twierdzy Kraków oraz epoce, kiedy ona powstawała - przełomowi XIX i XX wieku.

Ekspozycja znajdzie się w odnowionym budynku tradytora, z tyłu poaustriackiego Fortu.

Służył on - w razie okrążenia - do obrony ogniem artyleryjskim z kazamat pancernych.

W zeszłym roku wyremontowano go w środku, a teraz została odnowiona elewacja.

Pieniądze na te prace przekazał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa - w tym roku ponad 150 tys. zł.

- Natomiast ponad 40 tys. zł na wykonanie ekspozycji dostaliśmy od amerykańskiej Fundacji State Street.

Oprócz wystawy w tradytorze będzie też salka odczytowa - mówi Bogumił Peschak, prezes Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Przyjaciel Konika", które od 22 lat ma siedzibę w forcie; zajmuje się tu m. in. rekreacją konną, hipoterapią.

W Nowej Hucie znajduje się sześć fortów: 48 Batowice, 48a Mistrzejowice, 49 Krzesławice, 49a Dłubnia, 49 1/4 Grębałów oraz 49 1/2a Mogiła, a także schron amunicyjny przy ul. Łowińskiego.

Większość potrzebuje ratowania.

Użytkowników mają tylko dwa forty: właśnie 49 1/4 Grębałów oraz 49 Krzesławice.

SKOZK wspierał dotąd rewaloryzację fortów: 49 Krzesławice i 49 1/4 Grębałów.

Największe nakłady - od 1995 r. to ok. 1,5 mln zł - przeznaczył na Fort 49 Krzesławice, który udało się zaadaptować na Młodzieżowy Dom Kultury.

Od tego roku, dzięki ok. 94 tys. zł od SKOZK, opracowywany jest z kolei projekt remontu elewacji frontowej i otoczenia Fortu 49 1/2 Mogiła.

Fort ten stanowi własność gminy, która stara się też o 1,2 mln zł od SKOZK na 2012 r. - na dalsze prace, w tym rozpoczęcie remontu.

Tekst: (MM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 27 września 2011 r.


Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl