Wstrzymać przetarg

 

Burzliwa debata odbyła się wczoraj na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta.

Radni z przerażeniem oglądnęli fotograficzną prezentację, przygotowaną przez Fundację Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego ''Janus'', a przedstawiającą stan zdewastowania krakowskich fortów.

Kradzieże metalowych elementów na złom lub nawet na zamówienie, zasypywanie fos, dzikie wysypiska śmieci, meliny pijackie - taki obraz przedstawia dziś większość krakowskich zabytków sztuki fortecznej.

Prezentacja ta wywołała tym większe oburzenie, że, jak poinformował Jan Janczykowski, wojewódzki konserwator zabytków, przygotowywany jest wniosek do UNESCO o wpisanie na listę światowego dziedzictwa kilku poaustriackich zespołów fortecznych z terenu dawnych Austro - Węgier, m.in. Przemyśla i Krakowa.

Miejski konserwator zabytków Genowefa Zań - Ograbek poinformowała, że gmina przygotowuje się do oddania fortów w dobre ręce, choćby za symboliczną złotówkę.

- Warunkiem jednak musi być opracowanie programu użytkowania obiektu i jego konserwacji oraz jego realności - stwierdziła.

Jan Janczykowski potwierdził, że najpierw należy zająć się zabezpieczeniem fortów przed dalszym rozkradaniem i dewastacją, a potem można myśleć o oddaniu ich we właściwe ręce.

- Muszą zostać stworzone warunki preferencyjne dla inwestora.

W przetargu nie może rozstrzygać cena, ale koncepcja zagospodarowania.

Radni zapoznali się z ofertą Fundacji Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego ''Janus'', która chciałaby przejąć administrację nad krakowskimi fortami, doprowadzić te obiekty do porządku, wdrożyć program rewitalizacji zespołu fortów oraz wypromować je jako atrakcję turystyczną.

W skład fundacji wchodzą zarówno osoby, specjalizujące się w zarządzaniu nieruchomościami, jak i zajmujący się naukowo problematyką architektury militarnej i zieleni fortecznej, co daje gwarancję fachowego podejścia do obiektów.

Radnych przeraziła informacja, że 10 maja rozpoczęte zostanie postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie zarządców fortów.

- Co będzie, jeśli wygrają te same firmy, za których zarządu forty doprowadzono do takiego stanu? - pytał Ireneusz Raś i złożył wniosek, by sprawę administrowania fortami oraz kontrolę nad firmami administrującymi ze strony gminy, zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Radni jednogłośnie poparli tę propozycję.

Radni gorączkowo dyskutowali o zbliżającym się przetargu i konieczności uniknięcia wpadnięcia fortów znowu w niefachowe ręce.

Ostatecznie zdecydowano się wystąpić z wnioskiem do prezydenta miasta, w którym radni zdecydowanie apelują o wydzielenie fortów z oferty przetargowej, przygotowanej na najbliższy czas.

Chcą także, by wstrzymać przetarg na administrowanie fortami, tak by nie tylko cena decydowała o wygranej.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 7 maja 2004 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl