Fort dla wypędzonych

 

Krakowskie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń będzie miało siedzibę w Forcie Skotniki.

Poaustriacki fort, w którym jeszcze niedawno znajdowały się archiwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wojewoda Stanisław Kracik przekazał centrum w użytkowanie na czas nieokreślony.

Porozumienie w tej sprawie podpisali: dyrektor generalna MUW Małgorzata Bywanis - Jodlińska i rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Michał Śliwa.

Wcześniej Fort został odremontowany kosztem 60 tys. zł z budżetu urzędu.

- Fort będzie służyć stworzeniu muzeum przymusowych migracji, ale muzeum żywego, gdzie organizowane będą warsztaty edukacyjne dla uczniów, a w przyszłości także dla nauczycieli - mówi dyrektor centrum dr Hubert Chudzio, historyk z UP.

Będą tam też zgromadzone dokumenty i artefakty podarowane przez Sybiraków na rzecz centrum członkom Studenckiego Koła Naukowego Historyków UP podczas ich wypraw naukowych, m. in. do Wielkiej Brytanii i Australii.

Fort pancerny 52 1/2 Skotniki zbudowano - przy obecnej ul. Kozienickiej - w latach 1897 - 98 jako element Twierdzy Kraków.

Tekst: (SUB)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 22 listopada 2011 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl