Co dalej ze starą Strzelnicą na Woli?

 

Pół roku temu gmina wygrała w sądzie z inwestorem, który miał zaadaptować zabytkową Strzelnicę na Woli Justowskiej.

Do dzisiaj nic się jednak nie zmieniło.

Obiekt popada w coraz większą ruinę.

Strzelnica garnizonowa, unikatowy zabytek sztuki militarnej, powstała w latach 80. XIX wieku (tutaj ćwiczyli m. in. członkowie Związku Strzeleckiego i legioniści Józefa Piłsudskiego).

W 1993 roku wpisano ją do rejestru zabytków.

Od ponad 120 lat teren przy ul. Królowej Jadwigi był przeznaczony na cele rekreacyjne i sportowe.

Spółka Bud - Center, od kilku lat użytkownik wieczysty gruntu i kolejny właściciel Strzelnicy, chciała jednak zaadaptować zabytek na obiekt handlowo - usługowy i połączyć z nowym budynkiem o takiej samej funkcji.

Co ciekawe, inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, chociaż jego zamierzenia nie były zgodne z warunkami umowy zawartej z gminą.

- Umowa mówiła o rewitalizacji strzelnicy i utrzymaniu na jej terenie funkcji sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

Oznacza to, że mógł powstać tutaj np. klub fitness, letnia kawiarenka i niewielkie sklepiki.

Tymczasem inwestor chciał wprowadzić jako dominantę cel handlowy i komercyjny - mówi Marta Witkowicz, dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie ze stycznia 2011 roku, doszło do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi, która zawarta była między gminą a spółką deweloperską.

Inwestor złożył apelację, ale w czerwcu sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok.

Teraz spółka skorzystała z prawa złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Ma się odbyć posiedzenie sądu, na którym zapadnie decyzja czy skarga będzie rozpatrywana.

Ponieważ zabytek niszczeje w oczach Wydział Skarbu dwukrotnie zwracał się z pismem do inwestora o przekazanie obiektu.

Oba pisma pozostały bez odpowiedzi.

W momencie przejęcia nieruchomości konieczne będzie zapewnienie środków finansowych w budżecie Skarbu Państwa, do której należy teren, na zabezpieczenie Strzelnicy.

Jak informuje dyrektor Marta Witkowicz, wojewoda małopolski został już o tym powiadomiony.

Tekst: (PP)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 3 stycznia 2012 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl