Zabezpieczą zniszczone forty

 

W dzielnicy znajdują się dwa niezagospodarowane forty Batowice (os. Złotego Wieku) i Mistrzejowice (os. Piastów).

Radni starają się o pozyskanie pieniędzy na zabezpieczenie obiektów budowlanych fortów wraz z uporządkowaniem ich otoczenia.

Sprawa zagospodarowania fortów mistrzejowickich i ich najbliższego otoczenia toczy się od wielu lat.

Dzielnica nie jest w stanie wyłożyć pieniędzy nawet na zabezpieczenie obiektów, bo potrzeby są naprawdę ogromne.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się kilku inwestorów, którzy mieli pomysły na zagospodarowanie terenu, ale ostatecznie z tych planów nic nie wynikło.

Na razie dzielnicy udało się własnymi siłami posprzątać otoczenie Fortu Mistrzejowice na os. Piastów.

Zaczęły się też porządki przy Forcie Batowice.

Wycięta została już część drzew samosiejek, które rozkrzewiły się na budynkach Fortu.

Zostanie również odnowiona fosa otaczająca zabudowania forteczne.

Na zakończenie prac powstanie także kładka, łącząca teren parku z wysepką, na której stoi Fort.

Na te działania dzielnica Mistrzejowice wydała 30 tysięcy złotych.

- Ale to wszystko mało, bo zaplanowane zostało tylko to, co najniezbędniejsze.

Potrzebne są konkretne prace, które ochronią np. niszczejące mury Fortu Batowice - uważa Marek Hohenauer, radny.

W sprawie ochrony fortów dzielnica zwróciła się o dofinansowanie do Zarządu Budynków Komunalnych i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Spotkanie przedstawicieli ZBK, SKOZK i radnych dzielnicy już się odbyło.

Była też wizja w terenie przy fortach.

Radni mają nadzieję, że uda się pozyskać środki na ratowanie obu obiektów.

Fort Mistrzejowice jest bardzo zdewastowany zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

Nie ma np. stropu między kondygnacjami, brakuje mu wielu ścian.

Fort Batowice zachował się w całkiem dobrym stanie łącznie z elementami pancernymi.

Są bramy koszar, tarcze strzelnic itd.

Otoczenie obu budowli jest już uporządkowane.

- Ale jeżeli fortów nie uda się zabezpieczyć, zostaną zdewastowane.

Dlatego pilnie potrzebujemy funduszy - dodaje Hohenauer.

Tekst: Małgorzata Stuch
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 20 listopada 2012 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl