Wojsko sprzedaje hektary przy Rydla

 

Mieszkańcy i radni z Bronowic są zszokowani tym, że pod młotek mają pójść atrakcyjne tereny, których bronili przed zabudową.

Deweloperzy będą tam mogli wybudować bloki.

Protestujący mieszkańcy widzieliby w tym miejscu park.

Krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego przeznacza na sprzedaż cztery działki w atrakcyjnym terenie przy ulicy Rydla.

Łącznie mają one powierzchnię 6,1592 ha.

Ten obszar AMW przedstawia jako gratkę dla deweloperów.

Mogą bowiem na nim powstać bloki mieszkalne.

Inwestorzy, którzy kupią działki, będą mogli je zabudować, gdyż na tym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W obecnie obowiązującym studium zagospodarowania Krakowa na działkach przy ulicy Rydla są przewidziane tereny zielone, jednak projekt nowego studium wprowadza w tym miejscu zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności.

Wyższe budynki będą mogły powstać od strony ulicy Bronowickiej.

Następnie zabudowa kaskadowo zmniejszałaby się w stronę Fortu Bronowice, który znajduje się na działce oznaczonej jako obszar I (patrz mapka obok).

Przypomnijmy: o całkiem inną przyszłość dla terenów dawnej jednostki wojskowej przy ulicy Rydla walczą od dłuższego czasu mieszkańcy i Rada Dzielnicy VI Bronowice.

Zamiast nowego osiedla mieszkaniowego chcieliby zyskać park, ścieżki dydaktyczne, miejsce spotkań i integracji mieszkańców.

Protestujący zbierali podpisy pod petycją w tej sprawie, a radni dzielnicowi wydawali negatywne opinie do wniosków o warunki zabudowy dla tego terenu, a także podejmowali uchwały - o przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania, który ochroniłby Fort i otaczające go tereny zielone przed zabudowaniem.

- Popieraliśmy mieszkańców, apelowaliśmy o to, by prezydent wystąpił o przekazanie tych terenów na rzecz gminy, zgłaszaliśmy stosowne poprawki do projektu nowego studium zagospodarowania dla Krakowa dotyczące tego obszaru - wymienia Alicja Gackiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI Bronowice.

Jest zaskoczona wiadomością o ogłaszanych przez AMW zamiarach.

- Nie zostawimy tak tego - zapewnia.

- Szokujące jest to, że ogłasza się przetarg, skoro jeszcze zmiana przeznaczenia działek nie jest przesądzona.

Przecież do projektu studium mieszkańcy złożyli osiem i pół tysiąca poprawek, w tym wiele dotyczących właśnie tego terenu.

Ostateczna decyzja co do studium jeszcze nie zapadła - komentuje Monika Dębowska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Bronowic, zarazem reprezentująca inicjatywę mieszkańców Zielone Bronowice.

Jak wskazuje Dębowska, jest gotowa koncepcja parku kulturowego, a także projekt zagospodarowania tego terenu, przygotowany na Politechnice Krakowskiej.

Trwają też starania o objęcie ochroną tutejszego zabytkowego, 130 - letniego drzewostanu i siedlisk nietoperzy.

- Prezydent powinien wystąpić o zwrot tych terenów, które zostały wywłaszczone na potrzeby militarne, a przecież już takim celom nie służą - argumentuje Dębowska.

Dodaje, że na pewno mieszkańcy znów będą protestować.

93 procent zysków ze sprzedaży działek AMW przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

W grudniu tego roku zorganizowany zostanie przetarg na obszar II o powierzchni 78 arów, gdzie obecnie znajdują się magazyny i garaże.

Cena wywoławcza wynosi 7,1 mln zł.

AMW nie podała na razie cen pozostałych działek.

Przetargi na nie mają się odbyć w przyszłym roku.

Fort Bronowice znajdujący się na obszarze I (o powierzchni 3,3 ha) jest wpisany do rejestru zabytków i nie może zostać wyburzony.

Może być zagospodarowany na cele turystyczne (hotel, dom wycieczkowy) i związane z nimi funkcje gastronomiczne.

Można też wykorzystać Fort częściowo na potrzeby kultury, sportu i rekreacji.

- Przewidziana rewitalizacja Fortu będzie prowadzona pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków, co pozwoli w pełni przywrócić go mieszkańcom Krakowa - zapewnia Małgorzata Golińska, rzeczniczka AMW.

Fort św. Benedykta czeka na zagospodarowanie

Tekst: Piotr Tymczak, Małgorzata Mrowiec
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 17 września 2013 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl