Fitness i kawa w ratowanej strzelnicy

 

Zabytek na Woli Justowskiej ma zostać przystosowany do funkcji sportowo - rekreacyjnej i udostępniony mieszkańcom.

Postrzelać prawdopodobnie będzie można w wybudowanych podziemiach.

Inwestycja ruszy za rok.

Drewniana strzelnica z końca XIX wieku stoi - a dziś właściwie dogorywa - przy ul. Królowej Jadwigi na Woli Justowskiej.

Wygląda jednak na to, że szykuje się jej drugie życie.

- Obecnie trwają zakrojone na szeroką skalę prace projektowe, których zwieńczeniem ma być pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla budynku strzelnicy - informuje Jerzy Sasorski, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w przetargu, jest Pracowania Konserwacji Zabytków "Arkona".

Jakie są plany?

Z uwagi na zabytkowy charakter i względy krajobrazowe nie ulegnie zmianie istniejąca zabudowa - budynek strzelnicy ani parterowa tzw. służbówka przy zachodniej granicy działki.

Obiekt zostanie natomiast odpowiednio przystosowany do funkcji sportowo - rekreacyjnej i udostępniony lokalnej społeczności.

Jak wymienia rzecznik ZIS, centralna część strzelnicy zostanie zaadaptowana na kawiarnię, w części zachodniej będzie sala fitness, a we wschodniej - niewielka salka wielofunkcyjna.

Na pewno natomiast nie powstanie kręgielnia, o której umieszczeniu w obiekcie pierwotnie myślano.

Okazało się, że jest na nią za mało miejsca.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku - wiele zależy tu od postępu prac projektowych i uzgodnień dokumentacji z konserwatorem zabytków.

- Wystąpiliśmy do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa o dotację na ratowanie strzelnicy - dodaje rzecznik ZIS Jerzy Sasorski.

Kolejnym etapem działań dotyczących strzelnicy będzie podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania terenu przyległego do niej.

Jak przekazuje przedstawiciel ZIS, rozważane mają być różne możliwości, w tym na przykład stworzenie układu boisk sportowych z urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu (tzw. terenowa siłownia), budowa podziemnego obiektu z przeznaczeniem na strzelnicę sportową czy możliwość wprowadzenia innych, nowych obiektów o funkcji rekreacyjno - sportowej.

Dawna strzelnica na Woli Justowskiej to unikatowy zabytek sztuki militarnej.

Obejmuje dwukondygnacyjny pawilon drewniany, przedłużony na skrzydłach parterowymi drewnianymi częściami magazynowymi - stanowiła bowiem pierwotnie zaplecze garnizonu Twierdzy Kraków.

Niegdyś ćwiczyli tutaj m. in. członkowie Związku Strzeleckiego i legioniści Józefa Piłsudskiego.

Do początku lat 90. XX wieku strzelnica pozostawała w dyspozycji wojska.

Potem kilkakrotnie zmieniała właścicieli.

W 1993 roku została wpisana do rejestru zabytków.

Zabytek od dawna woła o ratunek.

Żaden z kolejnych inwestorów, mimo wcześniejszych obietnic, nie podjął się jego renowacji.

Ostatni z nich, polsko-izraelska spółka Bud - Center chciała tu stworzyć galerię handlową, co wywołało protesty mieszkańców.

Nie zgodziło się na to także miasto i ostatecznie w 2012 r., po procesie sądowym zabytek został przejęty przez Skarb Państwa i jest w dyspozycji gminy.

Strzelnicą opiekuje się Zarząd Infrastruktury Sportowej, który zaczął od niezbędnych prac zabezpieczających i porządkowania otoczenia.

Na wniosek ZIS wojewoda małopolski w zeszłym roku przyznał w sumie 137 tys. zł na takie prace.

Z kolei w tym roku można było ruszyć z projektowaniem rewaloryzacji i adaptacji na cele użytkowe - dzięki 150 tys. zł, które przyznał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa oraz 130 tys. zł, które dołożyła gmina Kraków.

- Pozytywnie zaopiniowaliśmy koncepcję ZIS.

To dobre wiadomości, że wreszcie jest jakaś szansa dla tego obiektu.

Miejsce jest piękne, szkoda by było, żeby strzelnica nie doczekała odnowy i się rozsypała - komentuje Szczęsny Filipiak, przewodniczący Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec, wspominając przy tym, że w latach 80. jeszcze sam strzelał na tej strzelnicy.

Opisy do załączników:
1 - Po latach upadku zabytkowa strzelnica ma szansę powrócić do świetności i znów tętnić życiem

Po latach upadku zabytkowa strzelnica ma szansę powrócić do świetności i znów tętnić życiem

Tekst: Małgorzata Mrowiec
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 4 listopada 2013 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl