Krakowskie forty nie tylko dla pasjonatów

 

Miniony rok okazał się przełomowy w ratowaniu obiektów Twierdzy Kraków.

Wciąż jednak kwoty przeznaczane na ich remont to jedynie kropla w morzu potrzeb.

Twierdza Zamość, Twierdza Przemyśl czy Twierdza Srebrna Góra, które przyciągają na każdą swoją imprezę od 30 do 50 tysięcy osób, pokazują, że zainteresowanie fortyfikacjami już dawno wyszło poza grupę hobbystów, a zjawisko militarnej turystyki kulturowej staje się coraz popularniejsze.

Podobnie jest z 40 krakowskimi fortami, które wchodzą w skład Twierdzy Kraków.

Stanowią one dobro kultury o znaczeniu europejskim i dobry punkt wyjścia do powstania atrakcyjnego produktu turystycznego.

W Krakowie - za sprawą różnych grup społecznych i rzeszy pasjonatów - wzrasta zainteresowanie tego typu budowlami.

Miniony rok okazał się przełomowy dla ratowania fortów (często niszczejących) oraz innych obiektów Twierdzy Kraków.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na ratowanie tych zabytków militarnych przeznaczył w 2013 roku 4 mln złotych - na prace konserwatorskie i remontowe, a także przygotowanie ekspertyz i projektów w jedenastu obiektach.

Najwięcej - 1,5 mln zł - przeznaczono na kontynuację budowy centrum konferencyjno - wystawienniczego w zabytkowej kurtynie Fortu Kościuszko.

740 tys. zł wydane zostało na kontynuację konserwacji Fortu 44 Tonie.

Warto dodać, że jest nim zainteresowana firma ART FM - chce go zaadaptować na swoje biura i stworzyć ogólnodostępną wystawę przedstawiającą historię Twierdzy Kraków.

Z kolei Fort pancerny Skotniki zostanie zaadaptowany dla potrzeb mieszczącego się tam Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń.

Miłośnicy Bronowic walczą natomiast o przyszłość Fortu nr 7 i zachowanie otaczających go terenów zielonych.

- Teraz mamy jeden z najlepszych okresów związanych z adaptacją poszczególnych obiektów wchodzących w skład Twierdzy Kraków.

Natomiast ciągle brak promocji Twierdzy jako całości - uważa dr Krzysztof Wielgus z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, współautor programu ochrony Twierdzy Kraków.

Opisy do załączników:
1 - Fort Kościuszko przy kopcu Kościuszki

Fort Kościuszko przy kopcu Kościuszki

Tekst: Maciej Makowski
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 7 stycznia 2014 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl