Strzelnica na Woli Justowskiej czeka na pozwolenie na budowę

 

585 tys. zł przyznał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na tegoroczne ratowanie dawnej strzelnicy przy ulicy Królowej Jadwigi.

Zarząd Infrastruktury Sportowej planuje rewitalizację drewnianego budynku i przystosowanie go do funkcji sportowo - rekreacyjnej.

SKOZK przyznaną kwotą wesprze rozpoczęcie remontu konserwatorskiego centralnej części obiektu.

Dla strzelnicy jest już gotowy projekt, czeka teraz na pozwolenie na budowę.

Przewiduje w dawnej strzelnicy salę fitness, siłownię, salę bilardową, recepcję i nieduży barek.

Będzie też miejsce na zaplecze magazynowe.

Powstanie piwnica dla części technicznej.

Rozważane jest również stworzenie w części podziemnej strzelnicy sportowej.

– Budynek jest w złym stanie.

Musi zostać rozebrany do zera, a jego elementy poddane konserwacji: te, które są uszkodzone – wymienione, po czym całość poskładana na nowo – mówi autor projektu Paweł Górkiewicz z Pracowni Konserwacji Zabytków "Arkona".

Potrzebne są prace wzmacniające.

W rejonie budynku mają również zostać oczyszczone z samosiejek zachowane wały ziemne dawnej strzelnicy wojskowej.

Drewniana strzelnica na Woli Justowskiej – z końca XIX wieku – to unikatowy zabytek sztuki militarnej.

Do początku lat 90. XX wieku pozostawała w dyspozycji wojska.

Potem kilkakrotnie zmieniała właścicieli.

Od 1993 roku znajduje się w rejestrze zabytków.

Żaden z kolejnych inwestorów, mimo składanych obietnic, nie podjął się jej renowacji.

Ostatni z nich – polsko - izraelska firma Bud - Center chciała tu stworzyć galerię handlową, co wywołało protesty mieszkańców.

Nie zgodziło się na to także miasto i ostatecznie w 2012 roku, po procesie sądowym zabytek został przejęty przez Skarb Państwa i jest w dyspozycji gminy.

Opisy do załączników:
1 - Strzelnica na Woli Justowskiej jest dziś w bardzo złym stanie

Strzelnica na Woli Justowskiej jest dziś w bardzo złym stanie

Tekst: Małgorzata Mrowiec
Foto: Anna Kaczmarz
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 4 marca 2014 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl