''Janus'' w fortach - Efektywna ochrona

 

Radni z Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków prawie na każdym posiedzeniu zajmują się sprawą krakowskich fortów, których stan w ciągu ostatnich dwóch lat bardzo się pogorszył.

Wczoraj komisja postanowiła wystąpić do prezydenta z kolejnymi wnioskami w tej sprawie.

- Każdy dzień zwłoki w zabezpieczeniu fortów grozi tym, że będą rozkradane ich elementy - alarmował radny Stanisław Handzlik.

Radni zwrócili się więc do prezydenta z wnioskiem o powiadomienie prokuratury o ostatnich kradzieżach w krakowskich fortach.

Chcą także by swoje prace przyspieszył zespół powołany przez prezydenta miasta, zajmujący się tematyką fortyfikacji.

Komisja uznała, że w przyszłorocznym budżecie miasta konieczne jest zabezpieczenie funduszy na efektywną ochronę fortów przed dalszą dewastacją.

Na posiedzeniu komisji wicedyrektor Zarządu Budynków Komunalnych Ryszard Gąsiorowski poinformował, że niebawem - po rozpatrzeniu odwołań - zostanie podpisana umowa z firmą, która wygrała przetarg na sprzątanie, porządkowanie zieleni oraz dozorowanie fortów.

Przetarg wygrała Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego ''Janus'', która uprzednio zwracała się do prezydenta miasta z ofertą przejęcia administracji nad krakowskimi fortami, doprowadzenia obiektów do porządku, wdrożenia programu rewitalizacji zespołu fortów oraz wypromowania ich jako atrakcję turystyczną.

W fundacji działają znawcy problematyki fortecznej, m.in. Waldemar Brzoskwinia oraz Krzysztof Wielgus.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 1 pażdziernika 2004 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl