Z aresztu do Fortu?

 

Małopolskie Stowarzyszenie ''Probacja'' zabiega o zaadaptowanie Fortu 50a Lasówka na hostel dla osób, które po opuszczeniu aresztu śledczego lub zakładu karnego, ''z przyczyn bezdomności lub zaistnienia innych równie determinujących okoliczności'', są szczególnie zagrożone powrotem do przestępstwa.

Przy okazji stowarzyszenie ''Probacja'' zamierza zrekonstruować Fort.

Projekt ''Otwarte drzwi'' zakłada stworzenie osobom opuszczającym areszt lub zakład karny warunków, które pozwolą im na powrót do społeczeństwa.

Podopieczni stowarzyszenia ''Probacja'' byliby zatrudnieni przy pracach renowacyjnych i adaptacyjnych Fortu.

Docelowo miałby się on stać centrum działalności stowarzyszenia, które dla swoich podopiecznych organizowałoby również pracę w innych miejscach.

- Zabezpieczenie miejsc pracy dla osób, które weszły w kolizję z prawem, jest szansą na ich społeczną stabilizację, daje im możliwość uregulowania zobowiązań finansowych wobec rodzin, wierzycieli i skarbu państwa.

Tego typu działanie wpłynie na ograniczenie recydywy i przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców miasta - twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia ''Probacja''.

Ich projekt został poparty przez dyrekcje zakładów karnych i aresztów śledczych, Radę ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Obecnie Wydział Skarbu Państwa Urzędu Miasta Krakowa prowadzi postępowanie w sprawie oddania w użyczenie stowarzyszeniu ''Probacja'' Fortu przy ul. Golikówka.

O opinię w tej sprawie zwrócono się również do Rady Dzielnicy XIII.

- Decyzje w tej sprawie rada podejmie po zasięgnięciu opinii mieszkańców z okolicy Fortu Lasówka.

Za fundacją ''Probacja'' stoją pracownicy policji, sądów, ławnicy i kuratorzy, którzy zapewniają, że pensjonariusze w hostelu będą przez 24 godziny pod nadzorem i nie będą mogli spożywać alkoholu.

Oddanie Fortu fundacji daje także możliwość zagospodarowania zabytkowego obiektu, który byłby również udostępniony do zwiedzania.

Mimo to mamy głosy, że pomysł budzi wśród mieszkańców mieszane uczucia
- wyjaśnia Bolesław Markiewicz, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy XIII.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 13 pażdziernika 2004 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl