Forteczna strategia

 

Radni z Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta zapoznali się na wczorajszym posiedzeniu z projektem strategii zagospodarowania i wykorzystania fortów Twierdzy Kraków.

Opracował ją zespół, powołany przez dyrektora magistratu.

Strategia przewiduje, że celem działań miasta powinno być ożywienie fortów oraz stworzenie szlaku turystyczno - historycznego po tych obiektach.

Konieczne jest przede wszystkim zabezpieczenie fortów przed degradacją i znalezienie inwestorów, chcących zagospodarować obiekty.

Trzeba też poczynić starania o fundusze unijne, by stworzyć np. szlak rowerowy.

Zespół uznał, że należałoby postarać się o wpisanie wszystkich krakowskich fortów do rejestru zabytków i przygotować program przekazywania obiektów inwestorom na preferencyjnych warunkach, np. obniżenie stawek podatku gruntowego, podatku od nieruchomości.

Członkowie zespołu zaproponowali przeprowadzenie konsultacji ze specjalistami, którzy zajmowali się zagospodarowaniem fortów np. w Austrii.

Analizując sytuację poszczególnych obiektów, zespół wskazał najlepsze możliwości zagospodarowania; są to propozycje ulokowania w fortach kafejek internetowych, muzeum, hoteli, schronisk młodzieżowych, domów kultury itp.

Komisja zdecydowała się skierować do prezydenta miasta wniosek o poszerzenie składu zespołu o radnego Stanisława Handzlika.

Radni chcą monitorować sprawę, którą zajmują się od początku tej kadencji.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 21 stycznia 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl