Parking we wzgórzu?

 

Powstał pomysł, by we wnętrzu Wzgórza Lasoty w Podgórzu wybudować parking dla samochodów.

Wstępną koncepcję tego przedsięwzięcia zaakceptował małopolski wojewódzki konserwator zabytków.

Koncepcja zakłada, że wjazd do planowanego dwupoziomowego parkingu na około 250 miejsc zostałby przebity w skałach od strony al. Powstańców Śląskich.

Kierowcy mogliby przedostać się z parkingu do Fortu szybem windowym.

Budowę parkingu rozważa działające przy Akademii Ekonomicznej Stowarzyszenie Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'', któremu władze Krakowa w 2000 r. oddały w użytkowanie na 25 lat położoną na wzgórzu Lasoty działkę o powierzchni ponad 4 ha, zabudowaną wpisanym do rejestru zabytków Fortem św. Benedykta (wzniesiony w latach 1853 - 56).

Stowarzyszenie zobowiązało się do ponoszenia nakładów związanych z dokończeniem remontu i adaptacją Fortu na cele kulturalne.

Po 4 latach ''Instytut Sztuki'' przedstawił koncepcję przebudowy Fortu.

Miała ona polegać m. in. na zaadaptowaniu go na salę wielofunkcyjną przykrytą kopułą.

Projekt wywołał liczne protesty okolicznych mieszkańców i Rady Dzielnicy XIII.

Przeciwnicy koncepcji proponowanej przez ''Instytut Sztuki'' uważają, że jej realizacja może doprowadzić do degradacji błoń na Krzemionkach oraz zabytkowego Fortu.

Obawiają się też, że wraz z inwestycją zwiększyłby się ruch samochodowy na wzgórzu.

Inwestor zaczął więc szukać rozwiązania, które nie będzie przeszkadzać żadnej z zainteresowanych stron.

- Koncepcję parkingu we wnętrzu wzgórza zaopiniowałem pozytywnie pod warunkiem, że zostałby on wydrążony metodą górniczą - mówi Jan Janczykowski, małopolski wojewódzki konserwator zabytków.

- W żadnym wypadku nie wchodzi natomiast w grę metoda odkrywkowa.

Na wzgórzu znajdują się zabytki fortyfikacyjne, a także najstarszy krakowski kościół św. Benedykta, pochodzący z XI w.

Wiemy, że istniał przy nim cmentarz.

Poza tym można podejrzewać, że we wzgórzu zachowały się pozostałości po budowlach osady, która istniała na nim przed wiekami.

Jan Janczykowski uważa, że usytuowanie parkingu wewnątrz wzgórza jest lepszym rozwiązaniem niż - proponowana wcześniej - jego lokalizacja za budynkiem Gimnazjum nr 35 przy ul. Limanowskiego.

- Rada Dzielnicy XIII jest przeciwna jakiemukolwiek naruszaniu struktury wzgórza Lasoty.

Gdyby ktoś chciał wybudować parking wewnątrz wzgórza wawelskiego, to nikt by się na to nie zgodził.

Dlaczego w Podgórzu ma być inaczej, skoro Fort św. Benedykta nazywany jest podgórskim Wawelem? - pyta Bolesław Markiewicz, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy XIII.

Przedstawiciele ''Instytutu Sztuki'' przekonują, że chcą odnowić zabytkowy Fort i - tak jak to jest w przypadku wielu innych tego typu zabytkowych budowli - zamierzają zaadaptować go na działalność kulturalną, aby miejsce to żyło.

Zauważają, że każdy ich krok jest jednak torpedowany protestami.

Szukają więc rozwiązań, które zadowoliłyby wszystkich.

Stąd pomysł, by w celu dojazdu do Fortu przebijać skały, mimo że można tam dojechać ul. Stawarza.

- Ze względu na liczne protesty szukamy rozwiązania dojazdu do Fortu, które dla nikogo nie byłoby konfliktowe.

Parking wewnątrz wzgórza jest jednak tylko pomysłem.

Teraz musimy zrobić kosztorys tego typu przedsięwzięcia.

Na pewno nie zrobilibyśmy parkingu na wzgórzu.

Na błoniach przed Fortem planujemy utworzyć powierzchnie parkowe, z których mogliby korzystać wszyscy krakowianie - zapewnia Jacek Wilczyński, prezes ''Instytutu Sztuki''.

Dodaje, że - ze względu na protesty - na razie nie stworzono ostatecznego projektu adaptacji Fortu.

Temat ten został odłożony do lamusa.

Planuje się natomiast pilne rozpoczęcie prac renowacyjnych Fortu św. Benedykta.

- Czując się odpowiedzialni za Fort, chcemy jak najszybciej zabezpieczyć jego zabytkową substancję, bez realizowania żadnych dodatkowych inwestycji.

Jeżeli będziemy czekali do zakończenia sporów, to Fort może tego nie doczekać
- stwierdza prezes Wilczyński.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 21 lutego 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl