Forty do strategii

 

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przygotowany przez grupę radnych, a dotyczący podjęcia przez prezydenta działań na rzecz uznania obiektów Twierdzy Kraków za pomniki historii, a następnie wpisania ich na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Radny Maciej Twaróg, pomysłodawca projektu, argumentował, że trzeba ustawić się w kolejce do UNESCO.

Uznał, że projekt ma prowokować do dyskusji na temat stanu Twierdzy.

Stwierdził też, że plan wpisania fortów na listę UNESCO - podobnie jak w przypadku zabytków Nowej Huty - powinien zostać ujęty w strategii miasta.

Stanisław Handzlik uznał, że kierunek działania jest słuszny.

Zaproponował jednak, by prezydent nawiązał kontakty z miastami, które także mają zabytkowe forty.

- Myślę, że wobec faktu, iż nie ma chętnych na zagospodarowanie fortów, staniemy przed koniecznością zwiększenia finansowania, by powstrzymać degradację fortów.

Genowefa Zań - Ograbek, miejski konserwator zabytków, przypomniała, że na 36 fortów aż 11 jest w rękach prywatnych.

Taka sytuacja stwarza problemy, bowiem to właściciel powinien wystąpić z wnioskiem o wpisanie obiektu do rejestru zabytków.

Wpis do rejestru jest konieczny, by cały zespół mógł zostać uznany za pomniki historii.

Konserwator poinformowała też, iż powstał pomysł, by cały system poaustriackich umocnień w Europie został wpisany na listę UNESCO.

Procedura wpisu na listę UNESCO jest długotrwała.

Zespół zabytków powinien zostać wpisany do rejestru zabytków, następnie prezydent RP musi uznać zespół za pomnik historii.

Potem z kolei władze państwowe muszą wystąpić o wpis na listę UNESCO.

Jednak wiadomo, że kolejka na listę jest bardzo długa.

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 25 lutego 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl