Ograniczyć zabudowę

 

Komisja Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta miała wczoraj bardzo pracowite popołudnie: najpierw radni zapoznali się z planami wykorzystania piwnic Kramów Bogatych, potem dyskutowali o projekcie przebudowy Fortu św. Benedykta, a na koniec omawiali plany zabudowy terenów koło Bulwaru Inflanckiego.

W sprawie przebudowy Fortu św. Benedykta radni postanowili poprzeć starania inwestora, czyli ''Instytut Sztuki'', o doprowadzenie do rewitalizacji zabytku.

Jak poinformowano komisję, obecna koncepcja adaptacji Fortu - siódma już z kolei - została zaakceptowana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przewiduje ona m. in. drewnianą nadbudowę obiektu.

Koszt całości prac oszacowano na 25 mln zł, a część pieniędzy może pochodzić ze środków unijnych.

Tekst: (WT)
Źródło: (fragment) ''Dziennik Polski'' z dnia 18 marca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl