Nie ruszą ani jednej cegły

 

Komisja Konserwatorska ds. Archeologii przy małopolskim wojewódzkim konserwatorze zabytków negatywnie zaopiniowała podejmowanie jakichkolwiek prac budowlano - ziemnych metodą odkrywkową we wnętrzu wzgórza Lasoty, gdzie planuje się budowę parkingu dla samochodów.

Budowę parkingu we wzgórzu Lasoty planuje działające przy Akademii Ekonomicznej stowarzyszenie Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki''.

Władze Krakowa w 2000 r. oddały Stowarzyszeniu w użytkowanie na 25 lat położoną na wzgórzu Lasoty działkę o powierzchni ponad 4 ha, zabudowaną wpisanym do rejestru zabytków Fortem św. Benedykta (wzniesiony w latach 1853 - 56).

Stowarzyszenie zobowiązało się do ponoszenia nakładów związanych z dokończeniem remontu i adaptacją Fortu na cele kulturalne.

Po 4 latach ''Instytut Sztuki'' przedstawił koncepcję przebudowy Fortu.

Miała ona polegać m. in. na zaadaptowaniu go na salę wielofunkcyjną przykrytą stalowo - szklaną kopułą.

Projekt wywołał liczne protesty okolicznych mieszkańców i Rady Dzielnicy XIII.

Wiele wątpliwości dotyczyło rozwiązania miejsc parkingowych.

Protestujący nie zgadzali się, by mieściły się one na wzgórzu Lasoty, ani w jego otoczeniu.

Powstał więc pomysł, by parking utworzyć wewnątrz wzgórza.

Koncepcja zakłada, że wjazd do planowanego dwupoziomowego parkingu na około 250 miejsc zostałby przebity w skałach od strony al. Powstańców Śląskich.

Kierowcy mogliby przedostać się z parkingu do Fortu szybem windowym.

Jan Janczykowski, małopolski wojewódzki konserwator zabytków, zgodził się na budowę parkingu pod warunkiem, że zostanie on wydrążony metodą górniczą.

- Opiniowaliśmy projekt budowy parkingu metodą odkrywkową.

Przy metodzie górniczej nie mielibyśmy zastrzeżeń - wyjaśnia Emil Zaitz, członek Komisji Konserwatorskiej ds. Archeologii przy małopolskim wojewódzkim konserwatorze zabytków.

Zdaniem przedstawicieli komisji, realizacja jakiejkolwiek inwestycji w tym rejonie metodą odkrywkową wymagałaby przeprowadzenia wieloletnich systematycznych badań wykopaliskowych dla dokładnego przebadania całego zagrożonego obszaru.

Wszelkie niejasności rozwiewa Jacek Wilczyński, prezes Stowarzyszenia Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'': - Parking zamierzamy wybudować metodą górniczą.

Prezes Wilczyński informuje, że jest już gotowa 7 z kolei koncepcja zagospodarowania Fortu, w której uwzględniono ponad 600 uwag i zaleceń władz konserwatorskich.

- Zrezygnowaliśmy z jakiejkolwiek ingerencji w strukturę Fortu.

Nie ruszymy w nim ani jednej cegły.

Fort zostanie nadbudowany nie stalowo - szklaną, a dużo mniejszą drewnianą kopułą, którą w każdej chwili będzie można zdemontować.

Nasza koncepcja, zakładająca utworzenie w Forcie sali na około 600 osób, została uzgodniona z władzami konserwatorskimi, Komisją Kultury i Ochrony Zabytków Miasta Krakowa oraz Miejską Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną.

Teraz staramy się o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji - informuje prezes Wilczyński.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 20 kwietnia 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl