Nie chcą przebudowy i parkingu

 

Kolejny raz Rada Dzielnicy XIII sprzeciwiła się przebudowie Fortu św. Benedykta i wydrążeniu we wzgórzu Lasoty podziemnego parkingu.

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy XIII, na której radni z Podgórza - w formie uchwały - negatywnie zaopiniowali koncepcję architektoniczno - urbanistyczną przebudowy Fortu św. Benedykta na wzgórzu Lasoty oraz koncepcję budowy dwupoziomowego parkingu podziemnego wraz z magazynem.

O wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej inwestycji zabiega, działające przy Akademii Ekonomicznej, Stowarzyszenie Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki''.

- Nie jesteśmy przeciwni rewitalizacji Fortu, ale nie możemy dopuścić do jego dewastacji - uważa radna Barbara Orłowska.

Zdaniem radnych Dzielnicy XIII do koncepcji parkingu podziemnego nie dołączono dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, określającej warunki geologiczne na tym terenie.

Według nich proponowana inwestycja będzie stanowić zagrożenie dla struktury Fortu i wzgórza.

''Już na początku lat 80. na wzgórzu Lasoty stwierdzono szkody górnicze, spowodowane drganiami sejsmicznymi, związanymi z eksploatacją kamieniołomu przy ul. Za Torem i budową al. Powstańców Śląskich.

Wskutek stosowania metody strzałowej zostało nieodwracalnie naruszone podłoże geologiczne.

Konsekwencją szkód górniczych były orzeczenia odszkodowawcze na wielomilionowe kwoty.

Należy podkreślić, że w miejscu planowanych wjazdów do parkingu już dziś występuje osuwisko, niszcząc chodnik przy al. Powstańców Śląskich, którego naprawa jest w trakcie realizacji z budżetu Rady Dzielnicy XIII'' - twierdzą radni z Podgórza.

Uważają, że teren, na którym stoi Fort wraz z przyległymi błoniami na Krzemionkach, został przekazany przez miasto stowarzyszeniu na 25 lat z naruszeniem prawa.

Twierdzą, że Zarząd Miasta podjął uchwałę w tej sprawie wbrew przepisom Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Ich zdaniem o przekazaniu gruntu powinna zadecydować Rada Miasta Krakowa.

Tą kwestią od kilku miesięcy zajmuje się Komisja Rewizyjna RMK.

- Dziwi nas, że Komisja Rewizyjna tak długo rozstrzyga - czy przekazanie gruntu wraz z Fortem odbyło się z naruszeniem prawa.

Dobrze byłoby, by z dotychczasowymi wynikami kontroli zapoznał się prezydent miasta - mówi Bolesław Markiewicz, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy XIII.

KONCEPCJE I PROTESTY: Stowarzyszenie ''Instytut Sztuki'' działkę o powierzchni ponad 4 ha, zabudowaną wpisanym do rejestru zabytków Fortem św. Benedykta (wzniesiony w latach 1853 - 56), użytkuje od 2000 r.

Teren ten stowarzyszeniu na 25 lat w użytkowanie oddało miasto.

Stowarzyszenie zobowiązało się do ponoszenia nakładów związanych z dokończeniem remontu Fortu i jego adaptacją na cele kulturalne.

Po 4 latach ''Instytut Sztuki'' przedstawił koncepcję przebudowy Fortu.

Miała ona polegać m. in. na zaadaptowaniu go na salę wielofunkcyjną, przykrytą stalowo - szklaną kopułą.

Projekt wywołał liczne protesty okolicznych mieszkańców i Rady Dzielnicy XIII.

Wiele zastrzeżeń dotyczyło rozlokowania miejsc parkingowych.

Powstała więc koncepcja budowy parkingu na około 250 miejsc we wnętrzu wzgórza Lasoty.

Zostałby on utworzony poprzez przebicie skał od strony al. Powstańców Śląskich (kierowcy mogliby przedostać się z parkingu do Fortu szybem windowym).

Jan Janczykowski, małopolski wojewódzki konserwator zabytków, zgodził się na budowę parkingu pod warunkiem, że zostanie on wydrążony metodą górniczą.

Inwestor zapewnia, że taka metoda zostanie zastosowana.

W ostatniej koncepcji zagospodarowania Fortu uwzględniono także ponad 600 uwag i zaleceń władz konserwatorskich.

Nowy projekt zakłada m. in. rezygnację z jakiejkolwiek ingerencji w strukturę Fortu, a także jego nadbudowy stalowo - szklaną kopułą.

W jej miejsce proponuje się dużo mniejszą drewnianą kopułę, którą w każdej chwili będzie można zdemontować.

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 5 maja 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl