Podgórze walczy o Fort

 

Ponad 5 tysięcy ulotek z protestem przeciw rewitalizacji Fortu św. Benedykta i budowie podziemnego parkingu na Wzgórzu Lasoty roznieśli wczoraj kolporterzy na terenie Starego Podgórza.

Inicjatorami akcji są miłośnicy Podgórza, związani z ClubemOkoCafe, popierani przez Radę Dzielnicy XIII.

Pomysłodawcy zachęcają mieszkańców do poparcia protestu.

Oczekują podpisania ulotek i dostarczenia ich do 30 maja do biura rady lub biura akcji ClubOkoCafe przy ul. Węgierskiej 1.

W Podgórzu zawrzało, gdy prezydent Krakowa (mimo protestów RD XIII, organizacji pozarządowych i autorytetów naukowych i historycznych) podpisał zgodę na przebudowę Fortu i wykucie podziemnego parkingu, a radni miasta zatwierdzili to uchwałą.

Przedsięwzięcie rozpocznie się więc, gdy wydane zostanie pozwolenie na budowę.

Rada Dzielnicy XIII jest oburzona postępowaniem prezydenta.

Na ostatniej sesji radni, stojący w opozycji do decyzji Rady Miasta, wystosowali uchwałę o wystąpieniu na drogę postępowania administracyjnego, czyli o uznanie Rady Dzielnicy XIII za stronę w sprawie Fortu św. Benedykta.

Wniosek ten znalazł się już w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Przeciwnicy przebudowy Fortu uważają, że jeśli przedsięwzięcie dojdzie do skutku, zginie to, co zawsze było jedną z największych zalet Podgórza - bliskość historii pośród zieleni i ciszy.

Zaś miejsce odwiecznych spacerów, spotkań, obchodów święta Rękawki zmieni swój niepowtarzalny charakter.

Dlatego ostatnią deską ratunku wydaje im się protest społeczny.

Chcą poinformować mieszkańców o istniejącym zagrożeniu.

Będą organizować spotkania, na których przedstawią swoje racje.

Pierwsze z takich spotkań odbędzie się już dziś o godz. 18 w ClubieOkoCafe przy ul. Węgierskiej 1.

Można tam będzie podpisać protestacyjny list otwarty, który zostanie przesłany do władz miasta i państwa.

Inicjatorzy protestu zapewniają, że będą walczyć do skutku.

Tekst: (RO)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 19 maja 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl