Śmietnisko i...

 

Od wielu lat w Krakowie toczą się dyskusje na temat, jak zagospodarować poaustriackie forty.

Jednym z takich obiektów jest Fort Sudół znajdujący się przy ul. Powstańców.

Wydział Skarbu UMK wystąpił do Rady Dzielnicy III o wydanie opinii w sprawie oddania obiektu w trybie bezprzetargowym firmie, która zamierzała zorganizować tam pole do gry w paintball.

Radni dali jednak negatywną odpowiedż ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza Batowickiego.

Ich zdaniem każda inwestycja musi uwzględniać specyficzne położenie Fortu.

Samorządowcy uważają, iż teren ten nie może być użytkowany dla celów rozrywkowych, gdyż naruszałoby to powagę nekropolii.

Natomiast komercyjny charakter inwestycji wyklucza bezprzetargowe oddanie.

Zdaniem radnych brakowało również jednoznacznego planu inwestora dotyczącego zabezpieczenia i renowacji historycznych zabudowań.

- Faktem jest, że Fort ten - jak i wszystkie w Krakowie - wymaga pomysłu na zagospodarowanie.

Losy i stan Fortu Sudół są typowe dla tego typu obiektów, z jednej strony stanowią zabytek, z drugiej ich stan oraz usytuowanie zniechęcają potencjalnych inwestorów do ich przejmowania - podsumował całą sprawę przewodniczący Rady Dzielnicy III Paweł Sularz.

Obecnie tereny Fortu stanowią dzikie wysypisko śmieci.

Tekst: (PKO)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 7 marca 2001 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl