Otwarta Twierdza

 

Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego ''Janus'' przedstawiła na posiedzeniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miasta projekt strategii ochrony i rewitalizacji obiektów Twierdzy Kraków.

Autorzy wyszli z założenia, że krakowskie forty stanowią dobro kultury o znaczeniu europejskim, są nieżle zachowane i stanowią świetny punkt wyjścia do powstania produktu turystycznego jako elementu tzw. przemysłu czasu wolnego.

Strategia zakłada powstanie ''otwartej Twierdzy'', czyli zapewnienia dostępności obiektów fortecznych dla turystów i mieszkańców miasta.

Fundacja uważa, że należy przeciwstawić się komercjalizacji obiektów, bowiem ich adaptacja często narusza zabytkową substancję i jednocześnie czyni je niedostępnymi dla publiczności.

Nie chce, by gmina dopuszczała do ''atomizacji'' zabytków, bowiem groziłoby to zagospodarowaniu ich w sposób nieskoordynowany.

Strategia zakłada, iż konieczne jest zabezpieczenie przed dewastacją fortów, prowadzenie badań naukowych, inwentaryzacja obiektów oraz udostępnienie ich zwiedzającym.

Postuluje także wpis wszystkich obiektów do rejestru zabytków.

Strategia zakłada też powstanie systemu parków, w którym do istniejących parków (o łącznej powierzchni ponad 300 hektarów) dołączyłyby zielone tereny wokół fortów (w sumie dałoby to ok. 900 hektarów urządzonej zieleni).

Jeśli chodzi o muzeum Twierdzy, którego powstanie planowano w forcie Tonie, fundacja przygotowuje projekt muzeum rozproszonego, czyli wielu obiektów, połączonych wspólnym szlakiem.

Komisja powołała zespół, który ma za zadanie przygotowanie projektu uchwały, w której Rada Miasta przyjmowałaby strategię zaproponowaną przez fundację.

Jednocześnie fundacja wystąpiła też z wnioskiem do prezydenta o przekazanie jej w bezpłatne użytkowanie wszystkich fortów na trzy lata (fundacja zapewnia, że chce je poświęcić na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz zabezpieczenie przed degradacją obiektów).

Tekst: (WT)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 17 czerwca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl