Koncepcja z piłowaniem

 

Badania archeologiczne mają poprzedzić adaptację Fortu św. Benedykta na salę wielofunkcyjną wraz z wydrążeniem we wzgórzu Lasoty podziemnego parkingu.

Takiemu rozwiązaniu stanowczo sprzeciwia się Rada Dzielnicy XIII, która nie akceptuje również najnowszego projektu nadbudowy Fortu.

Koncepcja opracowana przez Piotra Gajewskiego przewiduje, że podziemny parking pod Fortem zostanie wykonany częściowo metodą odkrywkową, a częściowo górniczą.

Tymczasem Jan Janczykowski, małopolski wojewódzki konserwator zabytków, zwrócił uwagę, że metoda odkrywkowa jest niedopuszczalna, ponieważ pod ziemią mogą znajdować się cenne pozostałości po średniowiecznej osadzie wraz z przylegającym cmentarzem.

Zgodził się więc jedynie na prace metodą górniczą.

- Budowę parkingu poprzedzą wykonane na zlecenie inwestora badania archeologiczne.

Dadzą one ostateczną odpowiedż na pytanie - co kryje się pod ziemią i czy metoda odkrywkowa jest możliwa do zastosowania.

Jeżeli okaże się, że istnieje taka możliwość, garaże będą mogły być wydrążone poprzez pocięcie od góry piłą łańcuchową skalnego wnętrza wzgórza - wyjaśnia Piotr Gajewski.

Projekt adaptacji Fortu wykonał on na zlecenie - działającego przy Akademii Ekonomicznej - Stowarzyszenia Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'', które działkę o powierzchni ponad 4 ha, zabudowaną zabytkowym obiektem, otrzymało od miasta w 2000 r. w użytkowanie na 25 lat.

- Nie zgadzamy się na badania archeologiczne, zlecone przez ''Instytut Sztuki''.

Można przyjąć, że ich wynik będzie sprzyjający dla inwestora.

Tego typu badanie mogłoby jedynie przeprowadzić miasto, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ nigdy nie zgodzimy się na budowę podziemnego parkingu pod Fortem - mówi Bolesław Markiewicz, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy XIII, która uważa, że teren, na którym stoi Fort wraz z przyległymi błoniami na Krzemionkach, został przekazany przez miasto Stowarzyszeniu ''Instytut Sztuki'' z naruszeniem prawa.

Radni z Podgórza twierdzą, że Zarząd Miasta podjął uchwałę w tej sprawie wbrew przepisom Ustawy o samorządzie terytorialnym.

Ich zdaniem o przekazaniu gruntu powinna zadecydować Rada Miasta Krakowa.

Tą kwestią od wielu miesięcy zajmuje się Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krakowa.

- Nie wiem, czy doczekamy się na wnioski komisji rewizyjnej.

Zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to proste, ponieważ w zespole badającym sprawę Fortu jest Paweł Zorski.

Był on w Zarządzie Miasta, który przekazał Fort Stowarzyszeniu ''Instytut Sztuki'' - stwierdza wiceprzewodniczący Markiewicz.

Adaptacji Fortu sprzeciwiają się również mieszkańcy Podgórza, którzy pod protestem w tej sprawie zebrali już około 3 tys. podpisów.

Tymczasem miasto wydało już decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, która ma być zrealizowana ze środków Unii Europejskiej.

W kwietniu 2004 r. ''Instytut Sztuki'' otrzymał promesę ministra kultury do współfinansowania inwestycji z funduszy strukturalnych UE.

Radni Dzielnicy XIII uważają, że za poparciem ministerstwa dla adaptacji Fortu stoi Agnieszka Odorowicz, wiceminister kultury, która wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa ''Instytutu Sztuki''.

Opisy do załączników:
1 - Fort św. Benedykta ma być nadbudowany blaszaną kopułą o wysokości około 8 m
2 - W taki sposób prezentowałby się Fort (jego kopuła góruje nad wzgórzem) po adaptacji na salę wielofunkcyjną (widok z prawego brzegu Wisły w sąsiedztwie placu Bohaterów Getta)

Fort św. Benedykta ma być nadbudowany blaszaną kopułą o wysokości około 8 m

W taki sposób prezentowałby się Fort (jego kopuła góruje nad wzgórzem) po adaptacji na salę wielofunkcyjną (widok z prawego brzegu Wisły w sąsiedztwie placu Bohaterów Getta)

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 18 czerwca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl