Z łopatami na wzgórze

 

- To muszą być bardzo szczegółowe badania.

Zakwalifikowany do nich teren musi być sprawdzony centymetr po centymetrze.

Użycie mechanicznego sprzętu, np. koparek, nie wchodzi w rachubę.

Wszystkie prace zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem prostych narzędzi, takich jak m. in. łopaty i taczki - mówi prof. Janusz Kruk, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, członek zarządu Krakowskiego Zespołu do Badań Autostrad, którego archeolodzy mają nadzorować badania prowadzone na Wzgórzu Lasoty.

W Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków podpisano decyzję, która zezwala na prace archeologiczne na wzgórzu obejmujące I etap przedsięwzięcia - badania sondażowe.

Mają one dać odpowiedż, czy w jego wnętrzu jest możliwe wydrążenie podziemnych garaży na 290 miejsc parkingowych.

Badania będą przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Kultury Akademickiej ''Instytut Sztuki'', który zamierza zaadaptować na salę wielofunkcyjną na 800 osób stojący na wzgórzu zabytkowy Fort św. Benedykta (powstał w latach 1853 - 56).

Podziemne garaże mają służyć osobom, które korzystałyby z sali.

Taka koncepcja powstała po protestach okolicznych mieszkańców i Rady Dzielnicy XIII przeciwko stworzeniu naziemnych miejsc parkingowych w sąsiedztwie Fortu.

Protestujący nie zgadzają się również na nadbudowę Fortu blaszaną kopułą (pod nią mieściłaby się sala wielofunkcyjna).

Szacuje się, że adaptacja Fortu wraz z wydrążeniem garaży będzie kosztować 20 - 25 mln zł.

''Instytut Sztuki'' przekonuje, że badania archeologiczne dadzą ostateczną odpowiedż, czy koncepcja z podziemnym parkingiem jest realna.

Do przeprowadzenia badań archeologicznych Ministerstwo Kultury wskazało Krakowski Zespół do Badań Autostrad, który jest spółką utworzoną przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Jagielloński i Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

Krakowski Zespół do Badań Autostrad prowadzi obecnie badania na odcinku planowanej autostrady A4 Kraków - Tarnów.

- Jeszcze nie podpisaliśmy umowy z ''Instytutem Sztuki'' na przeprowadzenie badań.

Wstępne sondaże w terenie pozwolą określić zakres prac - stwierdza prof. Janusz Kruk.

Dodaje, że badania mają zostać przeprowadzone na terenie Wzgórza Lasoty w miejscu, gdzie tradycyjnie odbywa się kiermasz w święto Rękawki.

- Żeby mieć jednoznaczną odpowiedż, czy we wzgórzu mogą powstać podziemne garaże trzeba dokładnie przebadać teren o powierzchni 40 arów.

Znajduje się on po prawej stronie (patrząc od ul. Stawarza) Fortu św. Benedykta.

Jest to wyrównana łąka, na której prawdopodobnie, w czasach gdy Fort był wykorzystywany przez austriackie wojsko, znajdował się plac ćwiczeń.

Badania rozpoczną się w prawym skrzydle tego placu.

Następnie będą przechodzić przez obwałowanie Fortu i podejdą pod Fort.

Ten rejon może być najciekawszy pod względem poznawczym - wyjaśnia prof. Janusz Kruk.

Zaznacza, że na wyznaczonym terenie badania archeologiczne będą przeprowadzane po raz pierwszy.

Nie wiadomo więc jaka jest odległość od powierzchni ziemi do warstwy skalnej.

Protestująca przeciwko koncepcji ''Instytutu Sztuki'' Rada Dzielnicy XIII zaznacza, że nie jest przeciwna badaniom archeologicznym.

- Mamy pełne zaufanie do prof. Janusza Kruka i współpracujących z nim archeologów.

Dlatego uważamy, że badania zostaną przeprowadzone rzetelnie.

Szkopuł jednak w tym, że od badań należało wszystko rozpocząć.

Jeżeli wykażą one - a spodziewamy się, że tak się stanie - że inwestycja jest niemożliwa do zrealizowania, to okaże się, że niepotrzebnie wydano pieniądze na kolejne projekty zagospodarowania Fortu - mówi Bolesław Markiewicz, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy XIII.

Wzgórze Lasoty (wcześniej nazywane Górą św. Benedykta) razem z kopcem Krakusa wchodzi w skład masywu Krzemionek.

Kopiec Krakusa badany był archeologicznie w latach 1934 - 37 z myślą o odnalezieniu grobu legendarnego księcia Kraka (nie został on odkryty).

Najistotniejszym zabytkiem południowej części Krzemionek jest stojący na wzgórzu Lasoty niewielki kościół św. Benedykta datowany na X - XI wiek (sąsiaduje z Fortem św. Benedykta).

Podczas badań wykopaliskowych przeprowadzonych na początku lat 60. odkryto pod nim rotundę z podkowiastą absydą, wykonaną w charakterystycznej technice krakowskich budowli przedromańskich.

Po zachodniej stronie kościoła odsłonięto wiele grobów cmentarzyska.

Natomiast w kierunku południowo - wschodnim od kościoła znajduje się stanowisko osadowe związane z młodszą fazą wczesnego średniowiecza (XII - XIII w.).

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 30 lipca 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl