Miasto walczy o zwrot

 

Budowę krytej strzelnicy, hotelu na 80 pokoi oraz obiektów i boisk sportowych przewiduje koncepcja wykonana na zlecenie Fundacji na rzecz Rozwoju Sportu i Rekreacji ''Wawel Sport''.

Kompleks zaplanowano na terenie dawnej strzelnicy wojskowej na Woli Justowskiej.

Tymczasem miasto zabiega o odzyskanie tego obszaru, a proponowany projekt nie został zaakceptowany przez Radę Dzielnicy VII.

Miasto walczy o zwrot terenu, który fundacja otrzymała... od miasta w wieczyste użytkowanie.

- Wystąpiliśmy do sądu z pozwem o rozwiązanie umowy, ponieważ teren oddany fundacji nie został przez nią zagospodarowany w ustalonym terminie - informuje Marta Witkowicz, dyrektor Wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa.

Fundacja czyni jednak starania o zmianę terminu oraz rodzaju zabudowy i zagospodarowania obszaru po dawnej strzelnicy.

Teren, na którym zaplanowano inwestycję, znajduje się przy ul. Królowej Jadwigi, za zabytkowym budynkiem strzelnicy oraz kompleksem ''Gołaski Sport'', zagospodarowanym kortami tenisowymi i 2 dużymi halami sportowymi.

W tyle mieści się parking wysypany żwirem.

Znajdujące się za nim tarasy byłej strzelnicy są niezagospodarowane i zarośnięte około 10 - letnimi samosiejkami.

Na tym obszarze o powierzchni ponad 5 ha, na zlecenie Fundacji ''Wawel Sport'', zaplanowano dalszą zabudowę, która nie przekracza 2 kondygnacji.

Autorem projektu jest krakowski architekt Jan Gołębiowski.

Całość proponowanego założenia integrować ma usytuowane frontalnie foyer.

W jego skład wchodzą: hol, restauracja, kioski handlowo - usługowe (m. in. prasa, kwiaty, fryzjer), sklep z bronią oraz recepcja hotelowa.

Na jego drugiej kondygnacji zaplanowano sale wielofunkcyjne (przewidziane głównie na konferencje) z zapleczem gastronomicznym.

Na poddaszu znalazłaby się kręgielnia.

Z foyer (z lewej strony patrząc od ul. Królowej Jadwigi) można byłoby przedostać się do zespołu strzelnic (3 tory strzelnicze) i sal treningowych.

Z drugiej strony zaplanowano - oddzielony ogrodem - zespół hotelowy (3 połączone budynki) na 80 pokoi.

Na samym końcu (w kierunku Lasku Wolskiego) wyznaczono obiekty sportowe: ścieżki rowerowe, korty tenisowe, boiska do gier zespołowych, tory przeszkód, pole namiotowe.

- Ta wizja jest znacznie lepsza od poprzednich planów, które zakładały budowę na tym terenie 4 - piętrowych apartamentowców na około 800 mieszkań.

Szkopuł jednak w tym, że nowy projekt nie przewiduje odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych w tym rejonie.

Do proponowanego kompleksu sportowo - hotelowego zapewne dojeżdżałoby wiele osób.

Tymczasem sąsiadujące z tym obszarem ulice są zbyt wąskie i nieprzystosowane do wzmożonego ruchu.

Projekt powinien rozwiązać ten problem.

W tym roku ma być wykonana koncepcja przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku przylegającym do strzelnicy.

Jest więc okazja do ostatecznego rozwiązania spraw drogowych na tym terenie - sugeruje Piotr Chechelski, przewodniczący Rady Dzielnicy VII, która - z powodu braku koncepcji, rozwiązującej problemy komunikacyjne - negatywnie zaopiniowała wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji ''Rewitalizacja pozostałego obszaru dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi''.

- Inwestor, który zamierza wybudować obiekty sportowe na terenie należącym do Fundacji ''Wawel Sport'', na pewno zadba o poprawę dojazdów.

Do kompleksu prowadzą ulice: Koło Strzelnicy, Poręba, Lajkonika i Pod Sikornikiem.

Uważam, że wystarczy je jedynie wyremontować.

Ich rozbudowa nie jest konieczna, ponieważ nie należy się na nich spodziewać dużego natężenia ruchu.

Z tych dróg bez problemu będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy, a także osoby dojeżdżające do kompleksu.

Strzelnica, restauracja czy też hotel nie są miejscami typu hipermarket, przed którymi ciągle widać sznury samochodów - stwierdza Jan Gołębiowski.

MIASTO NALICZA KARĘ: Wspierająca sportowców WKS Wawel Kraków Fundacja ''Wawel Sport'' jest właścicielem około 7 - hektarowego terenu, stanowiącego południową część dawnej wojskowej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi (jej pierwszy zachowany plan pochodzi z 1896 r.).

Obszar ten wraz z terenem zabudowanym zabytkowym drewnianym budynkiem strzelnicy z 1886 r. miasto oddało fundacji w użytkowanie wieczyste na 40 lat w 1993 r., a w 2000 r. przedłużono je na 99 lat - do sierpnia 2092.

Zawarte z miastem akty notarialne zobowiązały fundację do wyremontowania zabytkowej strzelnicy, a na pozostałych działkach wybudowania obiektów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją.

Mimo wielokrotnego wydłużania terminu, remontu budynku strzelnicy do tej pory nie przeprowadzono.

Miasto nalicza więc fundacji karę (800 tys. zł rocznie) za niewywiązanie się z deklaracji.

Fundacja decyzję miasta zaskarżyła jednak do sądu.

Natomiast strzelnicę wraz z przynależną do budynku działką po koniec 2001 r. wydzierżawiła prywatnemu inwestorowi na okres 30 lat, a w kwietniu ubiegłego roku - odsprzedała.

Inwestor zamierza strzelnicę wyremontować i zaadaptować na restaurację wraz z kawiarnią.

Opisy do załączników:
1 - Koncepcja nowego kompleksu na terenie dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi zakłada budowę w części frontowej foyer, które łączyłoby się ze strzelnicą oraz jej zapleczem, a z prawej częścią hotelową (powyżej tych obiektów zaplanowano m. in. boiska sportowe)

Koncepcja nowego kompleksu na terenie dawnej strzelnicy przy ul. Królowej Jadwigi zakłada budowę w części frontowej foyer, które z lewej strony łączyłoby się ze strzelnicą oraz jej zapleczem, a z prawej - z częścią hotelową (powyżej tych obiektów zaplanowano m. in. boiska sportowe)

Tekst: (TYM)
Źródło: ''Dziennik Polski'' z dnia 2 sierpnia 2005 r.

Zobacz Także

blog You tube facebook Twitter

Kontakt


E-mail: fortyck@fortyck.pl

Fortyck.pl